Cấu trúc Not Only But Also trong tiếng Anh – Có bài tập hướng dẫn

Not Only But Also là một cấu trúc quen thuộc khi học tiếng Anh. Nhưng bạn đã hiểu rõ về cấu cấu và cách dùng của Not only but also chưa? Bài viết dưới đây hocsinhgioi sẽ tổng hợp cho bạn cấu trúc Not only but also trong tiếng Anh và kèm theo đó là bài tập và đáp án để các bạn ôn tập.

1. Định nghĩa cấu trúc Not Only…. But Also

Cấu trúc Not only… but also là 1 dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được dùng khá phổ biến, có nghĩa là: “Không những …. mà còn ….”. Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh về đặc tính, hành động của 1 sự vật, sự việc nào đó.  Not only… but also dùng để nối đồng thời nhấn mạnh 2 từ hay cụm từ có cùng vị trí, tính chất.

2. Cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO cơ bản

Cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO có nghĩa là không chỉ/ không những … mà còn, đây là cấu trúc dùng để nối hoặc nhấn mạnh hai từ/ cụm từ có cùng tính chất, vị trí.

Cấu trúc Not only but also trong tiếng Anh
Cấu trúc Not only but also trong tiếng Anh

Dưới đây là những cách sử dụng cơ bản của Not only but also

2.1. Nhấn mạnh tính từ

Công thức:

Subject + Verb + not only + Adjective + but also + Adjective

Ví dụ 1: He is not only humorous but also friendly. 

(Anh ta không chỉ hài hước mà còn thân thiện nữa.)

Ví dụ 2: She was not only confused but also frightened.

(Cô ấy không chỉ bối rối mà còn sợ hãi nữa.)

2.2. Nhấn mạnh danh từ

Công thức:

Subject + Verb + not only + Noun + but also + Noun

Ví dụ 1: She is not only a teacher but also a writer.

(Cô ấy không chỉ là giáo viên mà còn là nhà văn.)

Ví dụ 2: Nas Daily speaks not only English but also Arabic.

(Nas Daily không chỉ nói tiếng Anh mà còn cả tiếng Ả Rập.)

2.3. Nhấn mạnh ĐỘNG TỪ

Công thức:

Subject + Verb + not only + Verb + but also + Verb

Ví dụ 1: This man not only exercises daily but also eats healthily.

(Người đàn ông này không chỉ tập thể dục hằng ngày mà còn ăn uống lành mạnh.)

Ví dụ 2: She not only studies online but also has face-to-face classes.

(Cô ấy không chỉ học trên mạng mà còn có các lớp học trực tiếp.)

2.4. Nhấn mạnh trạng từ

Công thức:

Subject + Verb + not only + Adverb + but also + Adverb

Ví dụ 1: Birds sang not only loudly but also cheerfully.

(Đàn chim không chỉ hót lớn mà còn vui vẻ.)

Ví dụ 2: She studies not only hard but also well.

(Cô ấy không chỉ học hành chăm chỉ mà còn học tốt.)

2.5. Nhấn mạnh cụm từ

Công thức:

Subject + Verb + not only + Phrase + but also + Phrase

Ví dụ 1: Increasing cost of fuel can not only save fuel but also protects environment.

(Tăng giá xăng dầu không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn bảo vệ môi trường.)

Ví dụ 2: Studying abroad is not only a good opportunity to learn a language, but also a great way to make new friends.

(Du học không chỉ là cách tốt để học ngôn ngữ mà còn tốt cho việc kết bạn mới.)

3. Cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO đảo ngữ

Công thức:

Not only + Auxiliary verb/Modal verb/To be + S, …

Ví dụ 1: He is not only humorous but also friendly.

Not only is he humorous, but also friendly.

Ví dụ 2: She is not only a teacher but also a writer.

Not only is she a teacher, but also a writer

Ví dụ 3: This man not only exercises daily but also eats healthily.

Not only does this man exercise daily, but also eats healthily.

Ví dụ 4: Birds sang not only loudly but also cheerfully.

Not only did birds sing loudly, but also cheerfully.

Ví dụ 5: Increasing cost of fuel can not only save fuel but also protects environment.

Not only can increasing cost of fuel save fuel, but also protects environment.

Xem thêm bài viết liên quan

4. Ứng dụng NOT ONLY BUT ALSO vào IELTS Writing

Trong IELTS Writing, cấu trúc này sẽ giúp bạn giải thích hiệu quả quan điểm của mình, vì bạn đã cùng đưa ra 2 dẫn chứng chỉ trong 1 câu. Cụ thể hơn, cấu trúc này rất dễ sử dụng để viết mở đầu phần Kết luận khi trả lời dạng câu hỏiDo you agree or disagree?trong IELTS Writing Task 2, với mục đích tóm tắt lại các ý chính đã viết trong những đoạn Thân bài trước khi nhắc lại quan điểm của mình.

Cách dùng đảo ngữ của Not only but also
Cách dùng đảo ngữ của Not only but also

Tuy nhiên, để việc giải thích trở nên hiệu quả hơn, bạn nên dùng cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO đảo ngữ thay vì cấu trúc cơ bản.

Đề bài 1

Multinational companies improve the quality of life in the foreign countries where they sell their goods.

To what extent do you agree or disagree?

Dàn bài:

Quan điểm của người viết: Disagree (Không đồng ý).

 • Idea 1: Khiến cho các công ty nội địa phá sản.
 • Idea 2: Tác động tiêu cực đến văn hóa bản địa.

Kết luận: Tóm tắt lại hai idea trên và nhắc lại việc không đồng ý với quan điểm đề bài đưa ra.

Đoạn kết luận (có sử dụng NOT ONLY BUT ALSO đảo ngữ):

In conclusion, not only do multinational companies cause local businesses to go bankrupt, but they also appear to cause foreign countries to lose their unique cultural heritage. Therefore, I disagree that they are improving our standard of living.

Đề bài 2

Today, many schools make parents buy a tablet (for example an iPad, or a Samsung Galaxy Tab) for their child to use in class.

To what extent do you agree or disagree?

Dàn bài:

Quan điểm của người viết: Disagree (Không đồng ý).

 • Idea 1: Chi phí quá đắt.
 • Idea 2: Nhà trường mới là bên chịu trách nhiệm mua máy tính bảng cung cấp cho học sinh sử dụng trong lớp, chứ không phải phụ huynh.

Kết luận: Tóm tắt lại hai idea trên và nhắc lại việc không đồng ý với quan điểm đề bài đưa ra.

Đoạn kết luận (có sử dụng NOT ONLY BUT ALSO đảo ngữ):

In conclusion, not only is it too expensive to ask parents to buy their child a tablet, but it is simply not the responsibility of parents to provide classroom materials. Therefore, despite current cuts in spending on education, I do not believe that families should have to pay for these gadgets to be used in class.

5. Lưu ý về vị trí của chữ ALSO

5.1. Câu có động từ thường: từ ALSO sẽ đứng trước động từ thường

Ví dụ:

 • … but I also love pasta.
 • … but he also does exercise.

5.2. Câu có động từ TO BE: từ ALSO sẽ đứng sau động từ TO BE

Ví dụ:

 • … but I am also nervous.
 • … but she is also excellent.

5.3. Câu có trợ động từ và động từ thường: từ ALSO sẽ đứng ở giữa

Ví dụ:

 • … but he has also played tennis.
 • … but she had also worked hard.

6. Bài tập ứng dụng

Bài tập sau đây sẽ giúp bạn ôn tập lại kiến thức về cấu trúc và cách sử dụng của Not only but also.

Bài tập ứng dụng cấu trúc Not only but also
Bài tập ứng dụng cấu trúc Not only but also

Dưới đây là bài tập có kèm đáp án để các bạn kiểm tra lại bài làm của mình.

Bài tập

Bài tập 1

Viết lại câu sử dụng cấu trúc “not only…but also”:

 1. Nam’s handsome. Nam’s intelligent.
 2. Mai plays the guitar well. Mai dances beautifully.
 3. They came late. They left early.
 4. She’s tired. She’s hungry.
 5. She can enjoy a good meal and she can go fishing on the lake.
 6. They ate lamb chops and fish.
 7. The underground is quick and cheap.
 8. Mr. Brown has read a novel by Charles Dickens and he has seen the film made from it.
 9. They like field events and they like team games.
 10. Mary has both toothache and headaches.
 11. The pavements are both narrow and crowded.
 12. That boy was dirty and he was lazy, too.
 13. Mrs. Brown’s daughter is both beautiful and clever.
 14. He’s betrayed your trust. He’s betrayed your love for him.
 15. She will have to study hard. She will have to concentrate to do well on the exam.
 16. Pneumonia is a dangerous disease. Smallpox is a dangerous illness.
 17. She carried me in her arms and she pulled me to study.
 18. The underground is quick. It is also cheap.
 19. Mary has both toothache and headache.
 20. The thief stole my money. He also tore up my identity card.

Bài tập 2

Nối 2 câu đơn bằng cách sử dụng cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO đảo ngữ. Bắt đầu câu bằng hai từ NOT ONLY ở vế đầu, còn vế sau dùng BUT ALSO.

1. Multinational companies provide employment opportunities.

Multinational companies increase the range of products available.

2. Emissions from petrol cause air pollution.

Emissions from petrol also contribute to global warming.

3. Plastic products can be produced cheaply.

Plastic products can be shaped easily.

4. Governments should tackle the problem of obesity.

Parents should address the issue.

5. I got top marks in my class for grammar.

I was given a new dictionary as a prize.

Đáp án

Đáp án bài 1

 1. Nam is not only handsome but also intelligent.
 2. Mai not only plays the guitar well but also dances beautifully.
 3. They not only came late but also left early.
 4. She’s not only tired but also hungry.
 5. She can not only enjoy a good meal but also go fishing on the lake.
 6. They ate not only lamb chops but also fish.
 7. The underground is not only quick but also cheap.
 8. Mr. Brown has not only read a novel by Charles Dickens but also seen the film made from it.
 9. They like not only field events but also team games.
 10. Mary has not only toothache but also headaches.
 11. The pavements are not only narrow but also crowded.
 12. That boy was not only dirty but also lazy.
 13. Mrs. Brown’s daughter is not only beautiful but also clever.
 14. He’s betrayed not only your trust but also your love for him.
 15. She will have to not only study hard but also concentrate to do well on the exam.
 16. Not only pneumonia but also Smallpox is a dangerous illness.
 17. She not only carried me in her arms but also lulled me to study.
 18. The underground is not only quick but also cheap.
 19. Mary has not only toothache but also headaches.
 20. The thief not only stole my money but also tore up my identity card.

Đáp án bài 2

 1. Not only do multinational companies provide employment opportunities, but they also increase the range of products available.
 2. Not only do emissions from petrol cause air pollution, but they also contribute to global warming.
 3. Not only can plastic products be produced cheaply, but they can also be shaped easily.
 4. Not only should governments tackle the problem of obesity, but parents should also address the issue.
 5. Not only did I get top marks in my class for grammar, but I was given a new dictionary as a prize.

Bài viết đã cung cấp kiến thức đầy đủ về cấu trúc và cách sử dụng của As soon as trong tiếng Anh. Mong rằng kiến thức về As soon as mà hocsinhgioi đã tổng hợp sẽ giúp ích cho bạn trong học tập và làm việc.

As soon as là cấu trúc thường dùng trong tiếng Anh mang nghĩa là chẳng bao lâu. Cấu trúc as soon as không chỉ có một cách dùng mà tùy vào mỗi hoàn cảnh sẽ có cách sử dụng khác nhau
Wonder là từ vựng có nhiều chức năng nên tùy theo mỗi chức năng mà Wonder có ý nghĩa và cách dùng khác nhau. Vì vậy hocsinhgioi đã tổng hợp cách sử dụng và phân biệt cấu trúc wonder trong
Cấu trúc whether, whether or là cấu trúc ngữ pháp được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, rất nhiều bạn không thể phân biệt được cách sử dụng cấu trúc này. Đặc biệt là sự nhầm
Để hội nhập và phát triển cùng thế giới thì tiếng Anh là yếu tố vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong chuyên ngành kinh tế yêu cầu vốn từ vựng khá rộng vì vậy bạn cần phải chuẩn bị

Similar Posts

26 Comments

 1. While it’s nice that so many people have found blogging, it additionally signifies that it’s a must to
  work additional exhausting to face out. The more
  effort you put into your weblog from the very first
  day you launch it, the extra easily you’ll be capable of make it
  profitable in the long run. It doesn’t matter what area of interest you’re focusing on along with your weblog, even if it’s
  8Bit Standard WordPress Theme promo code niche, you may have to concentrate on quality.

  Use Your Email Signature: If you’re like every other active blogger then you should be using e mail frequently, right from
  making new contacts to interacting with individuals you
  understand. Once you launch your weblog, you shouldn’t let
  the email signature be empty – use your blog’s URL in it so to drive some laser visitors always.

  Those that discover your signature will be interested to see what your
  blog is about and that might enable you to construct a loyal base of readers.
  In the preliminary phases of your weblog, you want to achieve as a lot publicity as you’ll be able to
  with out compromising the standard of your content material.
  In other phrases, why not benefit from the fact which you could inform individuals of
  your weblog with out having to put too much effort into
  it. What it Takes to Have a high quality Blog: It’s not enough to place up knowledgeable looking weblog and
  study some methods for generating visitors. To create a terrific weblog, you
  must concentrate on constantly meeting the wants of your audience.
  It’s essential to make your weblog helpful and interesting in a means that stands out from all the competition. To be able to grow to
  be a favored destination in your readers, your weblog
  will have to include some particular qualities that individuals can’t find elsewhere.
  Without anything excellent to recommend it, a blog is prone to be quickly forgotten by anybody who visits
  it. To be able to create a weblog that attracts a large readership,
  it’s needed to fulfill the wants of your readers every time they visit.
  As an example, in case your weblog is about 8Bit Developer Theme promo code, you need to 1st function on the muse after which on the promotion. Watch the Comments:
  The feedback people go away in your blog could be very valuable so you need to
  watch them closely. That is the place you may get new concepts and understand
  the mentality of your target audience, so that you just may give
  them the worth they’re searching for. Additionally, you also
  may have to scrub up the remark part as a result of some individuals will
  depart comments which might be irrelevant. The reputation of your weblog might be affected in the event
  you let these feedback pour in. Keep an eye out for these feedback and remove them rapidly to make sure
  your audience has the absolute best experience in relation to your blog.
  It’s always finest to make the right decisions concerning your
  weblog from the beginning, because that manner you don’t have to return to it later and
  redo things. Work onerous at first to reap the rewards later on -it’s so simple as that.
  So go ahead and start off applying these tips to your Themify WordPress Themes reductions blog
  and see the outcomes for your self.

 2. 147227 625183An attention-grabbing dialogue is worth comment. I feel that it is finest to write extra on this topic, it wont be a taboo topic even so usually individuals are not sufficient to speak on such topics. Towards the next. Cheers 28898

 3. Hi there, I discovered your blog by the use of Google at the same time as looking for a similar matter, your
  web site got here up, it seems great. I have bookmarked it
  in my google bookmarks.
  Hi there, simply became alert to your weblog
  through Google, and located that it is truly informative.
  I’m gonna be careful for brussels. I’ll appreciate if you
  happen to proceed this in future. Lots of folks will probably be benefited from your
  writing. Cheers!

 4. 814091 125223Normally I do not read write-up on blogs, but I wish to say that this write-up extremely forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post. 12029

 5. 648676 115718Can I just say what a relief to search out somebody who really is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how to deliver a problem to light and make it crucial. Extra folks require to learn this and perceive this facet with the story. I cant consider youre no more common because you positively have the gift. 563494

 6. 978561 375645Hello, Neat post. There is an concern along together with your web site in internet explorer, may possibly test thisK IE nonetheless is the marketplace chief and a big section of folks will pass over your exceptional writing due to this difficulty. 889801

 7. 478225 87411Hello. I wanted to ask 1 thingis this a wordpress internet website as we are planning to be shifting more than to WP. Furthermore did you make this template yourself? Thanks. 213818

 8. 66182 717690Hi there. Extremely cool site!! Guy .. Beautiful .. Fantastic .. I will bookmark your website and take the feeds additionallyI am glad to locate so significantly beneficial info correct here inside the write-up. Thanks for sharing 251123

 9. Hey There. I found your blog using msn. This is a
  really neatly written article. I’ll make sure to bookmark
  it and come back to learn extra of your helpful info. Thanks for the post.
  I’ll definitely comeback.

 10. 386570 389394I discovered your weblog site on google and check a couple of of your early posts. Proceed to sustain up the superb operate. I just additional up your RSS feed to my MSN Details Reader. In search of forward to reading extra from you later on! 639300

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *