Soạn bài: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

1. Văn bản và mục đích giao tiếp a, Trong đời sống, khi có một tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng mà cần biểu đạt cho mọi người thì cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ nói hoặc viết. b, Khi muốn biểu đạt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng ấy một cách đầy đủ,…

Soạn bài: Từ và cấu tạo của từ tiếng việt

Câu 1 (trang 13 sgk ngữ văn 6 tập 1) – Các tiếng: Thần, dạy, dân, cách, trồng, trọt, chăn, nuôi, và, cách, ăn, ở. – Các từ:      + Từ đơn: Thần, dạy, dân, cách, và      + Từ ghép: Trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở. Câu 2 (trang 13 sgk ngữ văn 6 tập 1)…