Soạn bài: Nghĩa của từ

1. Mỗi chú thích trên gồm hai phần: từ ngữ và nội dung của từ ngữ

2. Bộ phận trong chú thích nêu lên nghĩa của từ: nội dung của từ ngữ

3. Nghĩa của từ ứng với phần: nội dung của từ

1. Đọc lại chú thích phần I

2. Nghĩa của từ được giải thích bằng cách: đưa ra khái niệm và đưa ra từ đồng nghĩa, hoặc trái nghĩa.

Bài 1 (trang 36 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Các chú thích ở trong sách giáo khoa giải thích từ ngữ theo hai cách:

Xem thêm:   Soạn bài: Ngôi kể trong văn tự sự

– Đưa ra khái niệm, định nghĩa

– Đưa ra từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Bài 2 (trang 36 sgk ngữ văn 6 tập 1)

– Học tập

– Học lỏm

– Học hỏi

– Học hành

Bài 3 (Trang 36 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Các từ cần điền

– Trung bình

– Trung gian

– Trung niên

Bài 4 (trang 36 sgk ngữ văn 6 tâp 1)

– Giếng: hố đào thẳng đứng, sâu trong lòng đất có dáng hình trụ, dùng để lấy mạch nước ngầm

– Rung rinh: trạng thái rung động, đung đưa của sự vật

Xem thêm:   Soạn bài: Thánh Gióng (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

– Hèn nhát: sợ sệt, thiếu can đảm đến mức đáng khinh

Bài 5 (trang 36 sgk ngữ văn 6 tập 1)

– Từ mất có nhiều nghĩa:

     + Nghĩa 1: không còn thuộc về mình nữa

     + Nghĩa 2: không thấy, không còn nhìn thấy nữa

     + Nghĩa 3: chết

Nhân vật nụ đã dựa vào việc cô chủ hiểu theo nghĩa thứ hai để tự bào chữa cho mình trong việc đánh rơi cái ống vôi của cô chủ xuống lòng sông.

Viết một bình luận

Call Now Button