Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bố cục:

       + Phần 1 (mục 1 – 7) – Nêu thực tế, con số về cuộc sống khổ cực nhiều mặt của trẻ em, đó cũng là thách thức với các nhà lãnh đạo.

       + Phần 2 (mục 8, 9) – Những cơ hội : Điều kiện thuận lợi để cộng đồng quốc tế đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

       + Phần 3 (mục 10 – 17) – Nhiệm vụ : Xác định nhiệm vụ cụ thể, cần thiết mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm.

Câu 1 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Các phần trong văn bản hợp lí, chặt chẽ. Các phần trước làm cơ sở để phần cuối là kết luận rút ra. Các đề mục rõ ràng, có tên gọi cụ thể.

Câu 2 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Phần “Sự thách thức” nêu lên thực tế cuộc sống trẻ em thế giới :

       + Luôn bị các hiểm họa đe dọa, là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, phân biệt chủng tộc, xâm lược.

       + Là nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh.

       + Nhiều trẻ em chết đói mỗi ngày do suy dinh dưỡng.

Câu 3 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Điều kiện thuận lợi của thế giới qua phần “Cơ hội” :

   – Đã có công ước về quyền trẻ em.

   – Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

   – Phong trào giải trừ quân bị tạo điều kiện một số tài nguyên chuyển sang phục vụ mục tiêu phúc lợi xã hội.

Câu 4 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Tính chất toàn diện của nội dung phần “Nhiệm vụ” :

   – Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng.

   – Quan tâm đến trẻ em tàn tật và khó khăn.

   – Bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ.

   – Bảo đảm cho trẻ em được học hết bậc giáo dục cơ sở.

   – Chú trọng kế hoạch hóa gia đình.

   – Bảo đảm tăng trưởng và phát triển kinh tế.

   – Nỗ lực hợp tác quốc tế.

   – Nâng cao nhận thức trẻ em về giá trị và nguồn gốc bản thân.

=> Những nhiệm vụ toàn diện, đề cập đến mọi vấn đề trong đời sống, có tính khả thi.

Câu 5 (trang 35 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế, liên quan trực tiếp đến tương lai nhân loại.

   – Vấn đề này đang được quốc tế dành sự quan tâm thích đáng với các chủ trương, nhiệm vụ cụ thể, toàn diện.

(trang 36 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Nêu những nhận xét cá nhân về sự quan tâm tới trẻ em ở địa phương.

   Ví dụ: Ở đất nước ta, vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được sự quan tâm cụ thể của Đảng. Nhà nước, sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức xã hội, của toàn dân. (Có thể nêu ra những hoạt động vì trẻ em: tiêm chủng miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, mọi trẻ em đều được đi học, các tổ chức xã hội bảo vệ trẻ em, các tổ chức và hoạt động nhân đạo vì trẻ em thiệt thòi, trẻ em đặc biệt khó khăn…).

Bài giảng: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài Soạn văn lớp 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *