Soạn bài: Câu trần thuật đơn

Câu 1: Các câu này dùng để trần thuật.

Câu 2: Xác định thành phẩn chủ, vị của các câu trần thuật.

Câu 3: Xếp các câu trên.

  – Câu do 1 cặp chủ vị tạo thành:

   + Tôi đã hếch răng lên xì một hơi rõ dài

   + Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:

   + Tôi về không một chút bận tâm

  – Câu do 2 cặp chủ vị tạo thành:

   + Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được.

Câu 1 (trang 101 sgk ngữ văn 6 tập 2): Câu trần thuật đơn

   → Các câu trần thuật đơn dùng để kể tả về một sự vật hay sự việc nào đó.

Câu 2 (trang 102 sgk ngữ văn 6 tập 2):

   Cả 3 câu a, b và c đều là câu trần thuật đơn và có tác dụng giới thiệu nhân vật truyện.

Câu 3 (trang 102 sgk ngữ văn 6 tập 2):

  Trong các câu a, b, c dưới đều là những câu trần thuật nhưng nó còn có tác dụng kể, tả về nhân vật.

  – Các nhân vật phụ được giới thiệu trước, sau đó mới nói đến nhân vật chính.

   + Các nhân vật chính: Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, em bé thông minh.

   + Các nhân vật phụ: hai vợ chồng ông lão sinh ra cậu bé làng Gióng, Hùng Vương và Mị Nương, Viên quan đi tìm người tài giỏi.

Câu 4 (trang 103 sgk ngữ văn 6 tập 2):

   a, Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, câu này còn có nghĩa kể, thuật lại việc “dốc hết vốn” để mua gỗ làm nghề đẽo cày.

Xem thêm:   Soạn bài: Phương pháp tả cảnh

   b, Câu đơn ngoài việc kể về nhân vật, còn có tác dụng miêu tả về nhân vật.

Các bài soạn văn lớp 6 khác:

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status Call Now Button