Soạn bài: Câu trần thuật đơn

Câu 1: Các câu này dùng để trần thuật.

Câu 2: Xác định thành phẩn chủ, vị của các câu trần thuật.

Câu 3: Xếp các câu trên.

  – Câu do 1 cặp chủ vị tạo thành:

   + Tôi đã hếch răng lên xì một hơi rõ dài

   + Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:

   + Tôi về không một chút bận tâm

  – Câu do 2 cặp chủ vị tạo thành:

   + Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được.

Câu 1 (trang 101 sgk ngữ văn 6 tập 2): Câu trần thuật đơn

   → Các câu trần thuật đơn dùng để kể tả về một sự vật hay sự việc nào đó.

Câu 2 (trang 102 sgk ngữ văn 6 tập 2):

   Cả 3 câu a, b và c đều là câu trần thuật đơn và có tác dụng giới thiệu nhân vật truyện.

Câu 3 (trang 102 sgk ngữ văn 6 tập 2):

  Trong các câu a, b, c dưới đều là những câu trần thuật nhưng nó còn có tác dụng kể, tả về nhân vật.

  – Các nhân vật phụ được giới thiệu trước, sau đó mới nói đến nhân vật chính.

   + Các nhân vật chính: Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, em bé thông minh.

   + Các nhân vật phụ: hai vợ chồng ông lão sinh ra cậu bé làng Gióng, Hùng Vương và Mị Nương, Viên quan đi tìm người tài giỏi.

Câu 4 (trang 103 sgk ngữ văn 6 tập 2):

   a, Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, câu này còn có nghĩa kể, thuật lại việc “dốc hết vốn” để mua gỗ làm nghề đẽo cày.

   b, Câu đơn ngoài việc kể về nhân vật, còn có tác dụng miêu tả về nhân vật.

Các bài soạn văn lớp 6 khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *