Soạn bài: Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

4. Đề kiểm tra

Phần 1: Trắc nghiệm

Đáp án:

1- A

2- C

3- B

4- A

5- C

6- B

7- C

8- B

9- A

Phần 2. Tự luận

Đóng vai bà đỡ Trần kể lại câu chuyện trong Con hổ có nghĩa để kể lại chuyện ấy

– Lời dẫn truyện: xưng “tôi” và xin kể về câu chuyện. ( Tôi họ Trần, người ở Đông Triều, đã làm nghề đỡ đẻ mấy chục năm.

Kể lại câu chuyện:

     + Trong một đêm đang ngủ thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, mở cửa thấy 1 con hổ tôi sợ hãi, sau đó nó cúi thấp người xuống để tôi ngồi lên lưng.

     + Con hổ dẫn tôi vào rừng sâu tới nơi có một con hổ khác có chiếc bụng to đang lăn lộn trên mặt đất, tôi biết con hổ cần sự giúp đỡ

     + Tôi đã đỡ đẻ cho con hổ cái, lát sau hổ đực tỏ ra vui mừng, nó đi đào dưới đất dâng tôi một nén bạc như để tỏ lòng biết ơn.

     + Nhờ có nén bạc ấy tôi đã sống qua nạn đói năm đó.

– Kể chuyện: câu chuyện con hổ báo nghĩa bác tiều phu

Tôi nghe dân đồn ở vùng kế cận có một bác tiều phu giúp hổ lấy xương mắc ở cổ họng, con hổ cũng trả ơn hằng năm

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *