Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) ngắn gọn lớp 7 hay nhất

Trạng ngữ là thành phần phụ của câu , bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính về nơi chốn, thời gian, nguyên nhân, phương tiện, điều kiện, mục đích…Bài học trước chúng ta đã được học điều này. Mặc dù trạng ngữ chỉ là thành phần phụ trong câu nhưng khi thêm trạng ngữ vào câu, câu văn trở nên mượt mà dễ hiểu hơn, cụ thể hơn. Ở bài học tiếp chúng ta lạ tiếp tục tìm hiểu về cách thêm trạng ngữ cho câu. Bìa học này vừa cung cấp kiến thức về lý thuyết vừa giúp ta có cơ hội thực hành thành thạo cách thêm trạng ngữ cho câu. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) ngắn gọn lớp 7. hướng dẫn Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) ngắn gọn lớp 7 để các bạn tham khảo và chuẩn bị thật tốt

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu ngắn gọn lớp 7
 • Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh ngắn gọn lớp 7

SOẠN BÀI THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾP THEO) NGẮN GỌN

I.Công dụng của trạng ngữ

Câu 1 trang 45 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Có những câu văn không nên hoặc không thể lược bỏ trạng ngữ vì trạng ngữ nhiều khi giữ chức năng quan trọng về nghĩa cho câu:

a)

 • thường thường, vào khoảng đó -> trạng ngữ chỉ thời gian
 • sáng dậy -> chỉ thời gian
 • trên giàn hoa lí -> chỉ không gian
 • chỉ độ tám chín giờ sáng -> chỉ thời gian
 • trên nền trời trong trong -> chỉ không gian

b)

 • về mùa đông -> chỉ thời gian
 • các trạng ngữ trên xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc trong câu, làm câu đầy đủ, chính xác. Đồng thời kết nối các đoạn tạo sự chặt chẽ

Câu 2 trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Trạng ngữ lúc đó là thành phần hình thành hoàn cảnh, điều kiện cho sự việc diễn ra, là phương tiện kết nối các câu trong đoạn

II. Tách trạng ngữ thành câu riêng

Câu 1 trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Câu in đậm là câu tách ra từ câu trước đó, đóng vai trò là trạng ngữ chỉ mục đích trong câu trước.

Câu 2 trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Việc tách câu như vậy nhằm nhấn mạnh ý của trạng ngữ đứng sau

III. Luyện tập bài Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Câu 1 trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Công dụng trạng ngữ:

a)

 • kết hợp các bài này lại: trạng ngữ chỉ cách thức
 • ở loạt bài thứ nhất, ở loạt bài thứ hai: trạng ngữ chỉ trình tự lập luận

b)

 • lần đầu tiên chập chững bước đi; lần đầu tiên tập bơi, lần đầu tiên chơi bóng bàn, lcus còn học phổ thông: trạng ngữ chỉ thời gian
 • về môn hóa: trạng ngữ chỉ phương tiện

Câu 2 trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2:

a) Năm 72: nhấn mạnh thời điểm hi sinh

b) trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li cách biệt, bồn chồn: làm nổi bật thông tin nòng cốt trong câu

Câu 3 trang 48 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Gợi ý: viết và chú ý đến cú pháp câu, thêm trạng ngữ cho câu tùy ý (thời gian, phương tiện, cách thức…)

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh ngắn gọn lớp 7
 • Soạn bài Lập luận chứng minh ngắn gọn lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *