Soạn bài Rút gọn câu lớp 7 đầy đủ hay nhất

Hớng dẫn Soạn bài Rút gọn câu lớp 7 do HSG biên soạn để các bạn tham khảo và đạt kết quả tốt trong học tập

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận lớp 7
 • Soạn bài Tục ngữ về con người, xã hội lớp 7

Một trong những lỗi lầm hay mắc phải khi chúng ta học bộ môn ngữ văn cũng như trong đời sống hàng ngày đó chính là lan man, nói những câu rất dài dòng. Dường như ai cũng ít nhất một lần mắc phải những sai lầm ấy. Vậy làm sao để tránh được sai lầm ấy thì chúng ta sẽ phải học cách rút ognj câu sao cho hợp lí. Trong chương trình ngữ văn 7 tập 2 lần này chúng ta có dịp tiếp cận bài học rút gọn câu. Để từ đó chúng ta biết nắm vững bản chất của rút gọn câu đồng thời biết cách vận dụng kiến thức ấy vào đời sống giao tiếp hàng ngày cũng như trong quá trình học tập của bộ môn ngữ văn. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Rút gọn câu.

SOẠN BÀI RÚT GỌN CÂU.

I. Thế nào là rút gọn câu?

Câu 1 trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 1:

Câu (a) không có chủ ngữ, các cụm động từ làm vị ngữ

Câu (b) chủ ngữ là “chúng ta”, cụm động từ “học ăn, học nói, học gói, học mở” là vị ngữ

Câu 2 trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Có thể thêm “chúng tôi, người Việt Nam, chúng ta, các em,… rất nhiều các từ ngữ có thể làm chủ ngữ câu (a).

Câu 3 trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Chủ ngữ câu (a) được lược bỏ để cụm động từ vị ngữ “học ăn, học nói, học gói, học mở” trở thành kinh nghiệm chung, lời khuyên, đúng với tất cả mọi người.

Câu 4 trang 15 SGK văn 7 tập 2:

 • Câu “rồi ba bốn người, sáu bảy người” được rút gọn vị ngữ. Vì ta có thể căn cứ vào câu đứng trước để xác định được vị ngữ của câu này là :đuổi theo nó
 • Câu “ngày mai” được rút gọn cả chủ ngữ và vị ngữ. Vì người ta có thể căn cứ vào câu đứng trước nó để hiểu được là “ Tôi Hà Nội vào ngày mai” hoặc “Ngày mai tôi đi Hà Nội”

II. Cách dùng câu rút gọn.

Câu 1 trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Những câu in đậm thiếu thành phần chủ ngữ. Không phải bao giờ việc rút gọn câu cũng hợp lí. Tùy tiện lược bỏ thành phần câu như những câu trên khiến cho lời văn trở nên cộc lốc

Câu 2 trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Cần thêm từ ngữ và sửa thành “bài kiểm tra toán mẹ ạ”

Câu 3 trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Khi rút gọn cần lưu ý:

 •  Tránh làm cho người nghe khó hiểu hoặc hiểu sai nội dung cần nói
 • Tránh sự khiếm nhã, thiếu lễ độ

III. Luyện tập bài Rút gọn câu.

Câu 1 trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Các câu rút gọn: 2, 3

Thành phần bị lược là thành phần chủ ngữ

Hai câu trên rút gọn, một câu nêu nguyên tắc ứng xử, một câu nêu kinh nghiệm sản xuất chung cho tất cả mọi người nên có thể rút gọn làm câu gọn hơn.

Câu 2 trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Các câu rút gọn:

a) rút gọn chủ ngữ

 •  Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
 •  Dừng chân đứng lại trời non nước

Khôi phục:

 •  Ta bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
 •  Ta dừng chân đứng lại trời non nước

b) Rút gọn chủ ngữ

 • Đồn rằng quan tướng có danh
 • Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai
 • Ban khen rằng: “ấy mới tài”
 • Ban cho cái áo với hai đồng tiền
 • Đánh giặc thì chạy trước tiên
 • Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân

Khôi phục:

 •  Người ta đồn rằng quan tướng có danh
 •  Hắn cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai
 •  Vua ban khen rằng: “ấy mới tài”
 •  Vfa ban cho cái áo với hai đồng tiên
 •  Quan tướng khi đánh giặc thì chạy trước tiên
 •  Khi xông vào trận tiền cởi khổ giặc ra
 •  Quan tướng trở về gọi mẹ mổ gà khao quân

Câu 3 trang 17 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Nguyên nhân hiểu lầm: Cậu bé dùng những câu thiếu chủ ngữ để trả lời người khách

Rút ra bài học: để tránh hiểu lầm như trên khi nói năng chúng ta phải tránh dùng những câu rút gọn trong trường hợp ý nghĩa cảu ngữ cảnh không rõ rang, gây hiểu nhầm cho người nghe.

Câu 4 trang 18 SGK ngữ văn 7 tập 2:

Chi tiết có tác dụng gây cười và phê phán là những câu trả lời của anh chàng tham ăn tục uống

Anh ta rút gọn câu một cách quá đáng nhằm mục đích trả lời thatah nhanh,, không mất thời gian ăn uống của mình

=> Phê phán thói tahm ăn tục uống đến mất nhân cách, bất lịch sự với người khác, bất hiếu với bố mẹ.

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận lớp 7
 • Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận lớp 7

Similar Posts

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *