Những từ vựng thường gặp trong IELTS – Cách học hiệu quả.

Học từ vựng tiếng Anh là một trong những phần khó nhất để bạn trở nên thành tạo tiếng Anh. Khi nắm giữ được một số lượng từ vựng khổng lồ sẽ giúp bạn phát triển được các kỹ năng khác một cách dễ dàng hơn. Sau đây là một số từ vừng thường gặp trong IELTS và cách học hiệu quả mà tailieuielts.com đã chuẩn bị. Cùng tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!

Những từ vựng thường gặp trong IELTS - Cách học hiệu quả
Những từ vựng thường gặp trong IELTS – Cách học hiệu quả

1. Những từ vựng thường gặp trong IELTS

Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh bạn nên thuộc nằm lòng để làm bài thi IELTS đạt kết quả tốt nhất. Những từ được liệt kê dưới đây mang tính ứng dụng, phổ biến nhất.

STT   Nghĩa Ví dụ xuất hiện trong bài thi
1 Inhabitant (n) Cư dân New Zealand is a country of four million inhabitants. 
2 Long-haul (adj) Xa (chuyến đi, thường đi bằng máy bay) The visitors arrived after a long-haul flight. 
3 Campaign (n) Chiến dịch Tourism New Zealand launched a campaign to communicate a new brand position to the world. 
4 Exhilarating (adj) Khiến bạn hứng thú và cảm thấy tràn đầy năng lượng New Zealand’s scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture.
5 On a regular basis (adv) Thường xuyên participating businesses were able to update the details they gave on a regular basis.
6 Evaluation (n) Sự đánh giá đối với thứ gì đó The website underwent an independent evaluation.
7 Blockbuster (n) Một tác phẩm (sách hoặc phim) thành công Blockbuster films which had made use of New Zealand’s stunning scenery.
8 Itinerary (n) Một kế hoạch cụ thể, chi tiết đã được lên cho một hành trình/chuyến đi Travelers devise their own customized itineraries.
9 Indicate (v) Cho thấy, chỉ ra According to the season and indicating distances and times.
10 Inclusion (n) Sự bao gồm một ai đó hoặc cái gì đó trong một nhóm/một danh sách Anyone could submit a blog of New Zealand travel for possible inclusion on the website.
11 Set up (v) Lập ra, xây dựng The website was set up.
12 Undertake (v) Làm việc gì đó có tính chất lâu hoặc khó The more activities the visitors undertake, the more satisfied they will be.
13 Appear (v) Có vẻ như It appears that visitors to New Zealand don’t want to be ‘one of the crowd’.
14 Be composed of(v) Được tạo nên bởi (nhiều thứ) New Zealand is a country with a visitor economy composed mainly of small business.
15 Underlying (adj) Cơ bản The underlying lessons apply anywhere.
16 Stretch out (v) Kéo dài (thời hạn, thời gian của việc nào đó đã lên kế hoạch) Time stretches out
17 apathy Sự kém hứng thú với điều gì For a start, it can include a lot of other mental states, such as frustration, apathy, depression and indifference.
18 Indifference (n) Sự kém hứng thú với điều gì For a start, it can include a lot of other mental states, such as frustration, apathy, depression and indifference.
19 Agitated (adj) Lo lắng/nổi giận flat kind of emotion or whether feeling agitated and restless counts as boredom, too
20 Infectious (adj) (liên quan đến bệnh) truyền nhiễm từ người này sang người khác boredom may protect them from “infectious” social situations
21 Intriguingly (adv) một cách thú vị và kỳ bí Intriguingly, Goetz has found that while people experience all kinds of boredom, they tend to specialize in one.
22 Specialize in (v) Trở nên cực giỏi ở một lĩnh vực nhất định Intriguingly, Goetz has found that while people experience all kinds of boredom, they tend to specialize in one.
23 Prone to (adj) Dễ bị ảnh hưởng bởi cái gì the kind of boredom each of us might be prone to
24 Not necessarily (adv) Không luôn luôn That doesn’t necessarily mean that it isn’t adaptive
25 Curiousity (n) Sự nhận ra, vỡ lẽ Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold.
26 Associated with (adj) Được lên kết với, được gắn với Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold.
27 Threshold (n) Mức độ Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold.
28 Detrimental (adj) Gây hại boredom has detrimental effects
29 Alleviate (v) Làm giảm mức độ nghiêm trọng What can we do to alleviate it before it comes to that?
30 Distraction (n) Sự cám dỗ using snacks, TV or social media for distraction
31 Speculate (v) đoán Psychologist Francoise Wemelsfelder speculates that
32 Stimulation (n) Sự kích thích niềm hứng thú, sự nhiệt tình instead of seeking yet more mental stimulation
33 Artificial (adj) Nhân tạo Artificial artists
34 Trick into (v) Lừa, dụ dỗ ai làm gì … and even tricked them into believing a human was behind the score.
35 Sophisticated (adj) Phức tạp Human beings are the only species to perform sophisticated creative acts regularly.
36 Trawl (v) Tìm kiếm toàn diện/cẩn thận The software runs its own web searches and trawls through social media sites.
37 From scratch Từ điểm xuất phát, từ khởi điểm It is now beginning to display a kind of imagination too, creating pictures from scratch.
38 Fuzzy (adj) Không rõ, khó nhìn One of its original works is a series of fuzzy landscapes, depicting trees and sky
39 Depict (v) Mô tả, miêu tả One of its original works is a series of fuzzy landscapes, depicting trees and sky.
40 Arise (v) Bắt đầu xuất hiện, nổi lên, phát triển … Colton argues that such reactions arise from …
41 Renowned (adj) Nổi tiếng, được kính nể Human artists like the renowned Ellsworth Kelly are lauded for limiting their color palette.
42 Original (adj) Đặc biệt, mới và thú vị …might create something as original and subtle as our best artists.
43 Condemn for Chỉ trích quyết liệt … and condemned him for his deliberately vague explanation of how the software worked.
44 Prejudice (n) Ác cảm với ai mà không rõ nguyên nhân Where does this prejudice come from?
45 Fragrant (adj) Có mùi dễ chịu, ngọt ngào Cinnamon is a sweet, fragrant spice.
46 biblical (adj) Có liên quan đến hoặc dựa vào Kinh Thánh Cinnamon was known in biblical times, and is mentioned in several books of the Bible.
47 condiment (n) Gia vị The ability to purchase an expensive condiment.
48 exotic (adj) Ngoại lai an expensive condiment from the exotic’ East.
49 at someone’s disposal (phr) Có sẵn cho ai At a banquet, a host would offer guests a plate with various spices piled upon it as a sign of the wealth at his or her disposal.
50 the elite (n) Tầng lớp thượng lưu trong xã hội The European middle classes began to desire the lifestyle of the elite, including their consumption of spices.
51 merchant (n) Người làm nghề buôn bán At that time, cinnamon was transported by Arab merchants
52 monopoly (n) Sự kiểm soát hoàn toàn một lĩnh vực trong kinh doanh The English arrived on Ceylon, thereby displacing the Dutch from their control of the cinnamon monopoly.
53 exorbitant (adj) Cao một cách khó lý giải được Because Venice had a virtual monopoly of the trade, the Venetians could set the price of cinnamon exorbitantly high.
54 cultivation (n) Sự trồng trọt, canh tác Before Europeans arrived on the island, the state had organized the cultivation of cinnamon.
55 ethnic (adj) Liên quan đến dân tộc People belonging to the ethnic group called the Salagama would peel the bark off young shoots of the cinnamon plant in the rainy season.
56 enslave (v) Nô lệ hóa When the Portuguese arrived, they enslaved many other members of the Ceylonese native population.
57 ally yourself to/with sb (phr) Bắt đầu hỗ trợ ai đó The Dutch allied themselves with Kandy, an inland kingdom on Ceylon.
58 expel (v) Đuổi ai đi khỏi nơi nào đó By 1658, the Dutch had permanently expelled the Portuguese from the island
59 lucrative (adj) Làm ra rất nhiều tiền gaining control of the lucrative cinnamon trade
60 appetite (n) Sự thèm ăn Europe’s ever-increasing appetite for cinnamon
61 supersede (v) Thay thế thứ gì đó đã cũ, lỗi thời The spice trade overall was superseded by the rise of trade in coffee, tea.
62 reinforce (v) Làm mạnh hơn reinforce the bonds between prairie voles
63 trigger (v) Khiến cái gì đó bắt đầu triggers the motherly behavior
64 empathetic (adj) Cho thấy khả năng thấu hiểu và sẻ chia cảm xúc với người khác One sniff of oxytocin can make a person more trusting, empathetic, generous and cooperative.
65 emerge (v) Xuất hiện Oxytocin’s role in human behaviour first emerged in 2005.
66 groundbreaking (adj) sáng tạo, đột phá in a groundbreaking experiment.
67 placebo (n) Thuốc trấn an The team found that participants who had sniffed oxytocin via a nasal spray beforehand invested more money than those who received a placebo instead.
68 charitable (adj) Tốt tính, không phán xét người khác một cách nghiêm trọng People become more charitable, better at reading emotions on others’ faces.
69 fuel (v) Làm tăng cái gì, khiến cái gì đó trở nên mạnh hơn The results fuelled the view that oxytocin universally enhanced the positive aspects of our social nature.
70 disposition (n) Tính tình, tâm tính, tính khí a person’s disposition
71 conduct (v) Tiến hành, thực hiện studies conducted by Carolyn DeClerck of the University of Antwerp, Belgium
72 favouritism (n) Thiên vị Volunteers given oxytocin showed favouritism.
73 bias (n) Khuynh hướng It appears that oxytocin strengthens biases.
74 goodwill (n) Long tốt, thiện chí promoting general goodwill
75 subtlety (n) Chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng There were signs of these subtleties from the start.
76 take (no) notice of (phr) Không quan tâm, không tỏ ra hứng thú Researchers took no notice of such findings.
77 attuned (to) (adj) Hài hòa making people more attuned to their social environment.
78 perplexing (adj) Rắc rối, phức tạp Perhaps we should not be surprised that the oxytocin story has become more perplexing.
79 manifest (v) Biểu lộ These basic processes could manifest in different ways.
80 identify (v) Nhận dạng, phân biệt Most managers can identify the major trends of the day.
81 profound (adj) Nghiêm túc, chỉ ra những suy nghĩ nghiêm túc và sáng suốt recognize the less obvious but profound ways these trends are influencing consumers
82 aspiration (n) Khát vọng, kỳ vọng consumers’ aspirations, attitudes, and behaviors
83 jeopardize (v) Gây nguy hiểm They can jeopardize a company by ceding to rivals the opportunity to transform the industry.
84 engender (v) Sinh ra, gây ra, đem lại engender new value propositions in their core markets
85 adept (at) (adj) Kỹ năng tốt adept at analyzing and exploiting trends
86 opulence (n) Trạng thái giàu có, sự phong phú The Coach brand had been a symbol of opulence and luxury for nearly 70 years.
87 downturn (n) Sự giảm hoạt động kinh tế, kinh doanh the economic downturn of 2008
88 mindset (n) Cách suy nghĩ về mọi thứ (của một người) Coach saw the new consumer mindset as an opportunity for innovation and renewal.
89 commitment (n) Sự nhiệt tình/cam kết dành tâm huyết cho việc gì the company’s commitment to protecting the environment
90 augment (v) Gia tăng kích thước hoặc giá trị của cái gì đó Tesco has augmented its business with these innovations
91 infuse (v) Trút vào, truyền vào, rót vào infusing its value proposition with a green streak
92 incorporate (v) bao gồm cái gì đó như là một thành phần trong hệ thống, cơ cấu to incorporate elements of a seemingly irrelevant trend into one’s core offerings
93 apparel (n) Trang phục (theo kiểu đặc biệt) a focus on athletic apparel
94 reinvigorate (v) Làm cho cái gì/ai đó trở nên mạnh hơn The infuse-and-augment strategy will allow you to reinvigorate the category.
95 counteract (v) Phản tác dụng, chống lại The ME2 counteracted some of the widely perceived negative impacts of digital gaming devices
96 be central to Giữ vai trò/vị trí quan trọng trong thứ gì For millennia, the coconut has been central to the lives of Polynesian and Asian peoples
97 cliché (n) Sáo rỗng, nhạt nhẽo Today, images of palm-fringed tropical beaches are clichés in the west to sell holidays
98 timber (n) Gỗ This is an important source of timber for building houses
99 surmount (n) Vượt qua (khó khăn) The trunk is surmounted by a rosette of leaves, each of which may be up to six metres long
100 cluster (n) Cụm (gồm những thứ giống nhau) Immature coconut flowers are tightly clustered together among the leaves at the top of the trunk
101 prominent (adj) Quan trọng, nổi bật, dễ thấy The woody innermost layer, the shell, with its three prominent ‘eyes’, surrounds the seed

Xem thêm những bài viết liên quan:

Xem thêm:   Tổng hợp những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề trường học – School

2. Cách học từ vựng hiệu quả

2.1. Áp dụng đúng quy tắc học từ vựng

Một cách học từ vựng cơ bản mà đa số ai cũng áp dụng để học là tìm từ mới – tra nghĩa – xác định dạng từ vựng – phát âm – lặp lại – tìm ví dụ thực tế của từ vựng đó – áp dụng. Đây là một phương pháp đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất. 

Theo nguyên tắc này, việc áp dụng số từ vựng mới vào quá trình giao tiếp sẽ giúp bạn nhớ từ vựng lâu hơn và biết cách dùng trong các tình huống thực tế hàng ngày. Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp này, bạn phải đủ kiên nhẫn và sắp xếp quỹ thời gian học sao cho phù hợp thì mới đem lại hiệu quả khi áp dụng.

Xem thêm:   Tổng hợp đề IELTS Writing 2020- có bài mẫu chi tiết

2.2. Học từ vựng trong danh sách từ vựng học thuật

Với phương pháp này, đầu tiên bạn phải liệt kê ra những từ vựng xuất hiện thường xuyên trong IELTS. Sau khi liệt kê xong, bạn chỉ cần tập trung học những từ vựng này một cách thuần thuật nhất, về nghĩa, cách sử dụng cũng như từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nó. 

Danh sách từ vựng
Danh sách từ vựng

Hãy tập trung vào những từ vựng học thuật mà bạn dùng thường xuyên nhất, các từ vựng thường gặp trong các kỳ thi IELTS, không nhất thiết phải học thuộc các từ vựng khó hiểu mà bạn ít gặp. Đây là một phương pháp hiệu quả cho những ai có trí nhớ không tốt nhưng đang có dự định thi IELTS.

Xem thêm:   Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí và cơ điện tử

2.3. Học từ vựng IELTS một cách thụ động

Phương pháp này có vẻ hơi lạ lẫm, thông thường thì các giáo viên luôn khuyến khích bạn phải càng năng động càng tốt. Vấn đề là như thế này, bạn học từ vựng IELTS bằng cách sử dụng trong việc đọc, viết, nói và nghe. Bằng việc chú tâm vào các kỹ năng thụ động (đọc và nghe), bạn có thể giúp bản thân học một khối lượng từ vựng cực lớn và có thể nhiều hơn 5 từ một ngày.

Học từ vựng IELTS một cách thụ động
Học từ vựng IELTS một cách thụ động

2.4. Kết hợp học cùng bạn bè

Nếu bạn có một nhóm bạn đang có mục tiêu học từ vựng IELTS thì hãy tận dụng điều này như một phương pháp học hiệu quả. Những tưởng bạn bè sẽ làm bạn xao lãng trong việc học. Thực tế, học cùng với bạn bè sẽ giúp bạn học hiệu quả hơn, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi sự phản xạ và nhạy bén trong giao tiếp như học tiếng Anh. 

Học từ vựng cùng bạn bè
Học từ vựng cùng bạn bè

Học với bạn bè rất cần thiết khi bạn thực hành tiếng Anh, nhất là trong các bài tập tình huống, thực hành hội thoại. Khi học cùng bạn bè, bạn sẽ trao đổi về bài học một cách thoải mái hơn so với người lạ. Hơn nữa, cách này cũng giúp bạn có thể ứng dụng linh hoạt từ vựng vào các tình huống và thực hiện tốt bài thi trong kỳ thi IELTS.

2.5. Dành thời gian thật nhiều để học từ vựng IELTS

Thời gian ở đây không chỉ là lúc bạn ngồi vào bàn học mà là mọi lúc mọi nơi, bao gồm cả việc ôn tập lại từ vựng. Việc học từ vựng tiếng Anh không phải chỉ ngày một ngày hai, vì thế bạn không nên ép buộc bản thân cố nhồi nhét quá nhiều từ vựng cùng lúc trong khoảng thời gian ngắn. Cách học này hoàn toàn không có tác dụng.

Xem thêm:   Cách dùng used to/ be used to/ get used to – Cấu trúc & phân biệt

Thay vào đó, hãy học một cách đều đặn, thường xuyên, mỗi ngày chỉ cần học 5 từ mới và ngày nào cũng học. Vốn từ vựng IELTS của bạn sẽ cải thiện rõ rệt, bạn sẽ cảm thấy thoải mái, phấn chấn hơn hẳn. Sau 1 – 2 ngày bạn cần ôn lại các từ đã học trước đó để nhớ lâu hơn.

Hy vọng với những chia sẻ của tailieuielts.com ở trên về những từ vụng thường gặp trong IELTS và cách học hiệu quả đã giúp bạn một phần nào trong chặng đường chinh phục chứng chỉ IELTS của mình. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:   Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề phim ảnh thường gặp
Học từ vựng tiếng Anh là một trong những phần khó nhất để bạn trở nên thành tạo tiếng Anh. Khi nắm giữ được một số lượng từ vựng khổng lồ sẽ giúp bạn phát triển được các kỹ năng

Viết một bình luận

Call Now Button