Giáo án bài Người kể trong văn bản tự sự – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Người kể trong văn bản tự sự

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Hs hiểu ng kể chuyện là hình tượng ước lệ về ng trần thuật trong t/p truyện.Thấy đc t/d củaviệc lựa chon ng kể chuyện trong một số t/p đã học.Thấy đc vai trò của g kể chuyện trong t/p tự sự.

– Những hình thức kể chuyện trong t/p tự sự.

– Đặc điểm của mỗi hình thức ng kể chuyện trong một số t/p tự sự.

2. Kĩ năng

– Nhận diện ng kể chuyện trong t/p văn học.Vận dụng hiểu biết về ng kể chuyện đẻ đọc hiểu văn bản tự sự hiệu quả.

3. Thái độ

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc tài liệu chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, nghiên cứu.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi đọc hiểu SGK)

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Đối thoại ,độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự ?

3. Bài mới

4. Củng cố – luyện tập

– GV hệ thống bài: Ngôi kể, người kể chuyện trong văn bản tự sự

– Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự ? Tác dụng và hạn chế của từng ngôi kể?

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài

– Hoàn thành các bài tập .

– Chuẩn bị: “Chiếc lược ngà” đọc văn bản SGK, kể tóm tắt, trả lời hệ thống câu hỏiđọc hiểu.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *