Giáo án bài Tổng kết về từ vựng (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Tổng kết về từ vựng (Tiết 1)

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Hệ thống hoá k/thức từ vựng từ lớp 6 → 9 Nắm đc một só k/n liên quan đến từ vựng. Nắmvững những k/t đã học về từ đơn, từ phức, thành ngữ, tục ngữ, nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, hiện tưỡng chuyển nghĩa…

2. Kĩ năng

– Biết vận dụng các kiến thức đã học vào g/t, đọc hiểu và tạo lập vb.

3. Thái độ

– Yêu TV, giữ gìn sự trong sáng của TV.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc các tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài, làm các câu hỏi bài tập ôn lại các khái niệm: từ đơn từ phức, từ ghép, từ láy, thành ngữ, nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa… (trả lời câu hỏi sgk)

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.;

H: Nêu các cách phát triển từ vựng TV? bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong Tv là ngôn ngữ nào?

3. Bài mới

– Để củng cố các kiến thức đã học từ lớp 6 đến lớp 9 về từ vựng, từ đó các em có thể nhận diện và vận dụng khái niệm, hiện tượng đã học một cách tốt hơn, chúng ta cùng vào tìm hiểu giờ học hôm nay.

4. Củng cố – luyện tập

– Hệ thống bài: 4 nội dung: Từ đơn, từ phức, thành ngữ, nghĩa của từ, hiện tượng chuyển nghĩa của từ – từ nhiều nghĩa.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học + ôn tập lại các kiến thức + làm BT

– Chuẩn bị: “Tổng kết về từ vựng” (tiếp theo)

   + Học thuộc các khái niệm: từ đồng âm,từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát nghĩa của từ, trường từ vựng ; làm các bài tập trong SGK/124, 125, 126.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *