Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Bộ GD-ĐT

Bộ GD-ĐT công bố đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2018.

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TOÁN

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

ĐỀ THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

CÁC MÔN NGOẠI NGỮ

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ĐỨC

ĐỀ THI MÔN TIẾNG PHÁP

ĐỀ THI MÔN TIẾNG TRUNG

ĐỀ THI MÔN TIẾNG NGA

ĐỀ THI MÔN TIẾNG NHẬT

Năm 2018, thí sinh dự thi THPT quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó, bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút.

Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút.

Bộ GD-ĐT quy định mốc thời gian quan trọng: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 17/7/2018. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh ngày 11/7/2018.

Similar Posts