Câu phức trong tiếng Anh – cách sử dụng và phân biệt với câu ghép

Trong IELTS Writing việc áp dụng đa dạng các mẫu câu là hết sức cần thiết. Việc áp dụng câu phức trong bài viết sẽ giúp nâng band điểm một cách đáng kể. 

Trong bài viết hôm nay tienganhduhoc.vn sẽ cung cấp đến các bạn kiến thức về câu phức trong tiếng Anh – cách sử dụng và phân biệt với câu ghép.

Bài viết được quan tâm nhất:Cấu trúc Apologize – Phân biệt và cách dùng bài tập chi tiếtBài tập rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian – Công thức cách dùng chi tiết nhất
Cách đặt câu nghi vấn và câu trần thuật – Bài tập và ví dụ trong tiếng Anh

1. Cách hình thành câu

Trước khi bạn bắt đầu tìm hiểu về câu phức là gì? Chúng ta cần hiểu hai loại mệnh đề trong một câu. Mệnh đề là bất kỳ phần nào của câu bao gồm chủ ngữ và động từ.

Bản thân từ “mệnh đề” không nhất thiết mô tả một câu hoàn chỉnh. Tuy nhiên, các câu đơn giản được tạo thành từ một mệnh đề độc lập, có thể đứng một mình như một câu hoàn chỉnh. 

Câu phức trong tiếng Anh – cách sử dụng và phân biệt với câu ghépCâu phức trong tiếng Anh – cách sử dụng và phân biệt với câu ghép
Câu phức trong tiếng Anh – cách sử dụng và phân biệt với câu ghép

Ví dụ:

 • Erin loves her brother.
 • The dog ran off.
 • I am tall.

Mỗi câu trên có một chủ ngữ và động từ, và nó đứng một mình hoàn chỉnh. Đây là một mệnh đề độc lập hoặc một câu đơn giản.

Các loại mệnh đề khác là một mệnh đề phụ thuộc. Đây không phải là câu hoàn chỉnh, nhưng chúng có chứa một danh từ và một động từ. Ví dụ:

 • When I come home.
 • If you sell the most cookies.
 • Because she is so smart.

Lưu ý rằng mỗi mệnh đề này bắt đầu bằng một đại từ quan hệ. Đây là từ biến mệnh đề độc lập thành mệnh đề phụ thuộc phải gắn với mệnh đề độc lập khác. Nó không thể đứng một mình. 

Câu phức trong tiếng AnhCâu phức trong tiếng Anh
Câu phức trong tiếng Anh

2. Khi nào dùng câu phức trong Tiếng Anh

 • Trong một đoạn văn, câu đầu tiên bắt đầu thường là câu chủ đề (topic sentence) sẽ là câu đơn, nó mang ý nghĩa của đoạn văn.
 • Những câu tiếp theo, bạn nên dùng câu phức để triển khai ý.

Như vậy, đoạn văn của bạn vừa có câu đơn và câu phức, thể hiện bạn là người biết cách sử dụng linh hoạt các loại câu khác nhau.

Câu phức Câu phức
Câu phức

3. Câu phức trong tiếng Anh

Câu phức hay complex sentence cũng là câu gồm 2 mệnh đề trở lên như câu ghép.Thế nhưng điểm khác biệt để phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh là trong câu phức phải có một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc.

Mệnh đề phụ thuộc này thông thường sẽ được đi kèm với các liên từ phụ thuộc (because, although, while, after,…) hoặc đại từ quan hệ (which, who, whom, whose, that…). 

Tức là muốn xác định một câu là câu phức và câu ghép trong tiếng Anh thì chúng ta phải xét đến nghĩa của câu chứ không thể chỉ phụ thuộc vào hình thức của nó.

Ví dụ:

 • When I came, they were cooking dinner. (mệnh đề phụ thuộc là ‘When I came’).
 • I will go out with friends if the rain stops. (mệnh đề phụ thuộc là ‘if the rain stops’).
 • Although my friend invited me to her birthday party, I didn’t go. (mệnh đề phụ thuộc là ‘Although my friend invited me to her birthday party’).

3.1. Câu phức tổng hợp

Như tên cho thấy, một câu phức hợp mang cả hai dạng câu này lại với nhau. Nghĩa là, nó chứa ít nhất hai mệnh đề độc lập (như câu ghép) và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc (như câu phức). 

Ví dụ:

 • Although I like traveling, I haven’t had the time to go recently, and I also haven’t found anyone to go with me.
 • When she came, I was still cooking and my husband hadn’t been home yet so we couldn’t go with her.
 • When I went to the store, my parents wanted me to pick up some milk, but I didn’t have enough money.
 • Even if the child is hungry, he will never eat oatmeal, but he will always eat ice cream.
 • The man was mean because he was lonely, but his attitude only made his situation worse.
 • The dog needed a new leash, and he couldn’t go for a walk until he had one.
 • It is important to vote when the time comes, or you won’t get a say in new laws.

3.2. Hướng dẫn A – Z cách viết câu phức IELTS Writing

a) Câu phức với Because of, as và since

Chúng ta sử dụng “because”, “as” hoặc “since” với mục đích thể hiện một lý do nào đó cho một sự việc.

Chúng ta có thể dùng “because of” trong trường hợp vế sau không phải là một câu mà là một danh từ hay một cụm danh từ.

Ví dụ:

 • I pass the exam because of her help.
 • She has an accident because of her carelessness.
 • I moved to Ha Noi city because of my job.

b) Một số liên từ thường sử dụng trong câu phức

After, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though

Because, before

Even if, even though, if

In order to, in case, once

Since, so that, that, though

Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever, while

Cách dùng câu phứcCách dùng câu phức
Cách dùng câu phức

c) Mệnh đề độc lập và phụ thuộc trong Câu phức

 • Mệnh đề là một nhóm từ có chứa S + V.
 • Một mệnh đề độc lập tự bản thân nó có thể tạo nên một câu hoàn chỉnh có nghĩa.
 • Mệnh đề phụ thuộc là mệnh đề này cần có 1 mệnh đề khác để bổ trợ cho nó tạo nên một ý nghĩa đầy đủ.

Ví dụ:

 ….because it is raining so hard.

Với ví dụ trên, ta cần thêm một mệnh đề độc lập để hoàn thiện đầy đủ ý của câu.

Ví dụ: I go to school by bus.

Ta sẽ nối mệnh đề độc lập này với mệnh đề phụ thuộc, chúng ta có một câu phức có ý nghĩa và rõ ràng.

Ví dụ: I go to school by bus because it is raining so hard.

d) Chuyển câu đơn thành câu phức

 • Relative Clause (Mệnh đề quan hệ)

Mệnh đề quan hệ được tạo thành từ một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc. Tuy nhiên, mệnh đề quan hệ được sử dụng để bổ trợ cho 1 danh từ, cung cấp thêm thông tin về danh từ đó.

Các đại từ quan hệ như Who, Which, That, Where, How được dùng để tạo nên mệnh đề quan hệ đi ngay phía sau danh từ nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

Câu bình thường: Animal experimentation should be banned. Animal experimentation is legal in most countries.

Câu dùng mệnh đề quan hệ: Animal experimentation, which is legal in most countries, should be banned.

Lưu ý: Mệnh đề quan hệ có thể nằm ngay bất kì nơi nào trong câu, ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa nên mệnh đề này có thể nằm trong mệnh đề độc lập.

 • Mệnh đề danh từ

​Mệnh đề danh từ là mệnh đề nằm ở vị trí danh từ, mang chức năng và nhiệm vụ không khác gì một danh từ trong câu. Mệnh đề này thường bắt đầu với các từ để hỏi như là: what, when, where, why, how, … và từ “that”.

Cấu trúc: S + V + what, when, where, how, that,… + S + V.

Ví dụ:

 • Câu đơn: I don’t agree with her decision -> (n).
 • Câu sự dùng mệnh đề danh từ: I don’t agree with what she decided -> (noun clause).

Lưu ý:

Mệnh đề danh từ là một mệnh đề phụ thuộc, nó sẽ không có nghĩa nếu đứng một mình. Vì vậy, luôn có một mệnh đề độc lập đi kèm với mệnh đề danh từ.

Ví dụ: I believe /that he would come for you. (mđ độc lập)/ (mđ danh từ)

Xem thêm:List các danh từ trong tiếng Anh & danh từ đếm được và không đếm đượcCách học và sử dụng dấu câu trong tiếng Anh ít ai biếtCác trạng từ trong tiếng Anh thông dụng và nghĩa
 • Mệnh đề trạng từ

Mệnh đề trạng ngữ cũng tương tự như mệnh đề danh từ đó là nằm ở vị trí và mang chức năng của một trạng từ trong câu.

Nó cũng là một mệnh đề phụ không thể đứng độc lập mà phải đi kèm với một mệnh đề chính (mệnh đề độc lập) để bổ sung ý cho mệnh đề độc lập.

Mệnh đề trạng ngữ có thể phân loại ra thành nhiều loại, và dưới đây mình sẽ liệt kê những dạng các bạn sẽ gặp nhiều nhất khi học tiếng Anh.

Ví dụ: When she gets home, she will cook dinner.

 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn: Mệnh đề này sẽ đi với những từ đặc trưng chỉ nơi chốn như: where, anywhere, wherever, everywhere,…

Ví dụ: I’ll follow anywhere you go.

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân: Because/since/as + S + V, S + V

Ví dụ: I like her because she is pretty.

 • Mệnh đề chỉ mục đích: S + V + so that/in order that/in case that + S +V

Ví dụ: I bought Taylor Swift’s newest album so that I could support her.

 • Mệnh đề chỉ điều kiện: If/as long as/unless + S + V, S + V

Ví dụ: Unless you left, I would call the police.

4. Câu ghép trong tiếng Anh

Câu ghép trong tiếng AnhCâu ghép trong tiếng Anh
Câu ghép trong tiếng Anh

Câu ghép hay compound sentence là câu có 2 mệnh đề chính (thức 2 cụm S-V) trở lên. Các vế này được nối với nhau bằng các liên từ (and, for, since, but, neither…nor,…). Phía trước các liên từ này thường có dấu phẩy hoặc chấm phẩy.

Ví dụ:

 • My father is a doctor, and my mother is a writer.
 • We missed the bus, so we came to school late.

Nếu các mệnh đề đều ngắn quá thì có thể không cần dùng dấu phẩy.

Ví dụ: She talked and I listened.

Lưu ý:

 • Nếu hai mệnh đề ngắn quá, có thể không dùng dấu phẩy. 

Ví dụ: I talked and he listened.

 • Trong tiếng Anh, giữa hai mệnh đề chính luôn phải sử dụng liên từ, không được dùng một mình dấu phẩy.

5. Phân biệt câu ghép và câu phức

Phân biệt câu ghép và câu phứcPhân biệt câu ghép và câu phức
Phân biệt câu ghép và câu phức

Về cơ bản, câu ghép và câu phức trong tiếng Anh có kết cấu khá giống nhau. Tuy nhiên, câu ghép có thể sử dụng liên từ “and”, và ý nghĩa trong câu không cần phải bổ sung cho nhau, nó có thể là 2 mệnh đề tách rời nhau.

Ví dụ:

● My father is worker and my mother is teacher. (Bố tôi là công nhân và mẹ tôi là giáo viên.)

● I have lunch and I go to school. (Tôi ăn trưa và tôi đến trường.)

Đây là những ví dụ của câu ghép. Những câu này thường không bao hàm ý nghĩa lẫn nhau. Vì vậy, khi nhận biết câu ghép và câu phức trong tiếng Anh bạn nên dịch nghĩa chúng rồi mới xác định.

Đối với câu ghép. trường hợp câu quá ngắn bạn không cần phải sử dụng liên từ “and” mà thay vào đó là dấu phẩy. Làm như vậy, nghĩa của câu cũng không bị thay đổi và có thể giúp cho câu kết cấu đơn giản hơn.

Trên đây là toàn bộ nội dung về câu phức trong tiếng Anh – cách sử dụng và phân biệt với câu ghép. Chúc các bạn học tốt. 

Tổng hợp: https://tienganhduhoc.vn

Similar Posts

5 Comments

 1. Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

 2. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may
  come back yet again since i have book marked it. Money and freedom is the
  greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 3. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if
  you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems
  finding one? Thanks a lot!

 4. I am really inspired along with your writing talents as smartly as with the structure in your blog.

  Is this a paid subject or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to look a nice blog like this one these days..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *