Trắc nghiệm Chỉ từ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Chỉ từ là gì?

A. “chỉ định”, “chỉ vào”, “trỏ vào” sự vật, sự định vị

B. Những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong thời gian và không gian

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 2. Chỉ từ “này, kia, ấy, nọ” dùng để chỉ?

A. Định vị về không gian

B. Định vị về thời gian

C. Định vị khoảng cách

D. Cả A và C

Câu 3. Chức vụ ngữ pháp của từ đây, đấy là gì?

Xem thêm:   Trắc nghiệm Các thành phần chính của câu có đáp án - Ngữ văn lớp 6

A. Chức năng làm chủ ngữ

B. Chức năng làm vị ngữ

C. Chức năng làm trạng ngữ

D. Chức năng làm bổ ngữ

Câu 4. Trong câu “Làng ấy về sau được gọi là làng Cháy”, đâu là chỉ từ?

A. Làng

B. Được

C. Làng Cháy

D. Ấy

Câu 5. Nghĩa của các chỉ từ: ấy, đó, nay chỉ mang nghĩa phiếm chỉ, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Bài giảng: Chỉ từ – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm:   Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về văn miêu tả có đáp án - Ngữ văn lớp 6

Viết một bình luận

Call Now Button