Thể loại truyền thuyết – Thể loại truyền thuyết là gì, đặc trưng, phân loại

– Truyền thuyết là loại truyện dân gian, kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, có yếu tố tưởng tượng, kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các nhân vật và sự kiện lịch sử được kể đến

– Đặc trưng thể loại:

   + Đề tài thường lấy từ lịch sử, những vấn đề có ý nghĩa trọng đại

   + Sử dụng các yếu tố tưởng tượng, hư cấu

   + Nhân vật thường được xây dựng đơn giản, có sự kết hợp kì lạ giữa những nét đời thường, thế tục với những nét phi thường, kì ảo.

   + Cốt truyện đơn giản, ít tình tiết

– Truyền thuyết Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với thần thoại. Nhiều truyền thuyết, đặc biệt truyền thuyết về thời các vua Hùng là những thần thoại được lịch sử hóa

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *