Trắc nghiệm Các thành phần chính của câu có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Thành phần chính của câu là gì?

A. Là thành phần không bắt buộc

B. Là thành phần bắt buộc

C. Là thành phần vô cùng ít trong câu

D. Là thành phần bắt buộc phải có mặt trong câu để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một số ý trọn vẹn

Câu 2. Vị ngữ thường có cấu tạo?

A. Động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ, danh từ hoặc cụm danh từ

B. Phó từ chỉ quan hệ thời gian

Xem thêm:   Soạn bài: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt: Rèn luyện chính tả (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

C. Đại từ, chỉ từ, lượng từ

D. Tình thái từ

Câu 3. Một câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 4. Cho câu “Cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam” đâu là chủ ngữ?

A. Cây tre là

B. Cây tre

C. Cây tre là người bạn thân

D. Cây tre là người bạn

Câu 5. Câu “Tre, nứa, trúc, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau” có vị ngữ là?

A. Tre, nứa, trúc, mai, vầu

Xem thêm:   Soạn bài: Lao xao (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

B. Giúp người trăm công nghìn việc khác nhau

C. Trăm công nghìn việc khác nhau

D. Không xác định được

Câu 6. Câu “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hế.t” có mấy vị ngữ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7. Xác định chủ ngữ trong câu: “Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập”

A. Chợ Năm Căn

B. Nằm sát

C. Bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập

D. Chủ ngữ được lược bỏ

Câu 8. Câu trên chủ ngữ trả lời cho câu hỏi gì?

Xem thêm:   Soạn bài: Động Phong Nha (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

A. Ai

B. Là gì?

C. Con gì?

D. Cái gì?

Câu 9. Chủ ngữ ở câu trên có cấu tạo như thế nào?

A. Danh từ

B. Động từ

C. Cụm đại từ

D. Cụm danh từ

Câu 10. Câu nào trong các câu dưới đây có chủ ngữ là động từ?

A. Đi học là niềm vui của trẻ em.

B. Mặt trời ló rạng trên mặt biển vẫn còn hơi sương.

C. Nắng e ấp trên các cành cây còn ướt đẫm hơi sương.

D. Mùa xuân mong ước đã đến.

Xem thêm:   Em bé thông minh - Thể loại, Tóm tắt, Giá trị, Dàn ý phân tích tác phẩm

Bài giảng: Các thành phần chính của câu – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Viết một bình luận

Call Now Button