Trắc nghiệm Bức thư của thủ lĩnh da đỏ có đáp án – Ngữ văn lớp 6

Bài giảng: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Câu 1. Bộ tộc của Thủ lĩnh da đỏ Xi-at-tơn sinh sống ở châu lục nào?

A. Châu Phi

B. Châu Âu

C. Châu Mĩ

D. Châu Á

Câu 2. Bức thư đã phê phán gay gắt những hành động và thái độ gì của người da trắng thời đó?

A. Tàn sát những người da đỏ

B. Hủy hoại nền văn hóa của người da đỏ

C. Thờ ơ, tàn nhẫn đối với thiên nhiên và môi trường sống

D. Xâm lược thuộc địa, các dân tộc khác

Câu 3. Từ nào là tính từ dưới đây?

A. Tác hại

B. Tai hại

C. Hiểm họa

D. Tai họa

Câu 4. Việc sử dụng yếu tố trùng điệp trong bài văn có ý nghĩa gì?

A. Nhấn mạnh ý cần diễn tả

B. Thể hiện rõ thái độ, tình cảm của người viết

C. Tạo cho câu văn giàu nhịp điệu, sức thuyết phục

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Sự khác biệt của người da đỏ với người da trắng được thể hiện qua khía cạnh nào?

A.Thái độ với đất đai

B. Sự khác biệt về lối sống

C. Thái độ với tự nhiên

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng chủ yếu trong văn bản

A. Phép đối lập

B. Điệp ngữ

C. Tương phản

D. Cả A và C

Câu 7. Ý chính của đoạn thư yêu cầu tổng thống Mỹ?

A. Dạy người da trắng kính trọng đất đai

B. Dạy người da trắng coi đất là mẹ

C. Khuyên người da trắng bảo vệ đất đai là bảo vệ chính mình

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Bức thư nói về chuyện mua bán đất đai cách đây hơn một thế kỉ được coi là văn bản vì sao?

A. Tác giả viết với tất cả tình yêu mến, kính trọng đất đai của người da đỏ

B. Bằng kinh nghiệm từ việc gần gũi với thiên nhiên, chỉ ra tầm quan trọng của đất với muôn thứ

C. Nêu trách nhiệm con người bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Cách hiểu đúng về câu: “Đất là Mẹ”?

A. Nêu quan hệ mật thiết, gắn bó giữa người với đất.

B. Đất là nguồn sống, sự che chở, bảo vệ con người

C. Sự gắn bó giúp con người có thái độ cư xử đúng đắn với đất đai.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Biện pháp lặp: lặp từ ngữ (mảnh đất, tôi biết, dòng nước, người da đỏ, người da trắng, lặp kiểu câu ( ngài phải bảo, ngày phải dạy, ngài phải biết…) nhằm nhấn mạnh sự khác biệt trong cách sống và trong thái độ với thiên nhiên, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 11. Vấn đề có ý nghĩa nhân loại nào được đặt ra trong văn bản này?

A. Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên

B. Phải chăm lo bảo vệ thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của mình

C. Phải biết bảo vệ môi trường để bảo vệ nguồn sống.

D. Cả 3 đáp án trên

Bài giảng: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Similar Posts

48 Comments

  1. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *