Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1. Từ ngữ giống nhau trong 2 đoạn văn

a. Tre

b. Truyện dân gian

2. Việc lặp từ ở ví dụ a là phép lặp từ, ở ví dụ b là lỗi dùng từ.

3. Chữa lại. Ý (b) bỏ cụm từ truyện dân gian ở cuối.

Từ ngữ dùng chưa đúng trong các câu trên:

a) Thăm quan → sửa lại: Tham quan

b) Nhấp nháy → sửa lại: mấp máy.

– Nguyên nhân mắc lỗi: Lẫn lộn giữa các từ gần âm.

Bài 1 (trang 68 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Bỏ từ ngữ trùng lặp trong đoạn văn

a. Bạn Lan

b. Câu chuyện, nhân vật.

c. Quá trình.

Bài 2 (trang 69 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Thay từ dùng sai bằng từ khác.

a. Linh động → sinh động

b. Bàng quang → bàng quan.

c. Thủ tục → hủ tục.

Nguyên nhân chủ yếu đẫn đến việc dùng sai đó là lẫn lộn giữa các từ gần âm.

Similar Posts