Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1. Từ ngữ giống nhau trong 2 đoạn văn

a. Tre

b. Truyện dân gian

2. Việc lặp từ ở ví dụ a là phép lặp từ, ở ví dụ b là lỗi dùng từ.

3. Chữa lại. Ý (b) bỏ cụm từ truyện dân gian ở cuối.

Từ ngữ dùng chưa đúng trong các câu trên:

a) Thăm quan → sửa lại: Tham quan

b) Nhấp nháy → sửa lại: mấp máy.

– Nguyên nhân mắc lỗi: Lẫn lộn giữa các từ gần âm.

Bài 1 (trang 68 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Bỏ từ ngữ trùng lặp trong đoạn văn

a. Bạn Lan

b. Câu chuyện, nhân vật.

c. Quá trình.

Bài 2 (trang 69 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Thay từ dùng sai bằng từ khác.

a. Linh động → sinh động

b. Bàng quang → bàng quan.

c. Thủ tục → hủ tục.

Nguyên nhân chủ yếu đẫn đến việc dùng sai đó là lẫn lộn giữa các từ gần âm.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *