Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn gọn hay nhất lớp 7

Chúng ta đã từng được học một cách để mở rộng câu là thêm trạng ngữ cho câu. Ngoài ra, còn một cách để mở rộng câu khác đó là dùng cụm chủ vị. Vậy thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? Có mấy trường hợp dùng cụm chủ vị để…

Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu lớp 7

Hướng dẫn Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu lớp 7 tại wiki.hoc hay đầy đủ nhất để các bạn tham khảo cho việc soạn bài ở nhà và làm bài trên lớp Các bài soạn trước đó: Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh lớp 7 Soạn bài Ôn…