Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn gọn hay nhất lớp 7

Chúng ta đã từng được học một cách để mở rộng câu là thêm trạng ngữ cho câu. Ngoài ra, còn một cách để mở rộng câu khác đó là dùng cụm chủ vị. Vậy thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? Có mấy trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? Chúng ta sẽ được tìm hiểu qua bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. Trong bài này, chúng ta cần hiểu thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu, nhận biết các cụm chủ vị làm thành phần câu trong văn bản, mục đích của việc dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn gọn lớp 7 Hướng dẫn soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn gọn lớp 7 hay nhất để các bạn tham khảo cho bài soạn của mình

Các bài soạn trước đó:

  • Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh ngắn gọn lớp 7
  • Soạn bài Ôn tập văn nghị luận ngắn gọn lớp 7

SOẠN BÀI DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU NGẮN GỌN LỚP 7

I- Thế nào là dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu?

Câu 1/ 68 SGK văn 7 tập 2:

Các cụm danh từ có trong câu:

  • Những tình cảm ta không có
  • Những tình cảm ta sẵn có

Câu 2/ 68 SGK văn 7 tập 2:

Phụ ngữ trước

Trung tâm

Phụ ngữ sau

Những

tình cảm

ta không có

Những

tình cảm

ta sẵn có

II- Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

a. Chị Ba/ đến: cụm C- V làm chủ ngữ

Tôi/ rất vui và vững tâm: cụm C- V làm phụ ngữ

b. Tinh thần/ rất hăng hái: cụm C- V làm vị ngữ

c. Trời/ sinh lá sen để bao bọc cốm, trời/ sinh cốm nằm ủ trong lá sen: cụm  C-V làm phụ ngữ trong cụm động từ

d. Cách mạng tháng tám/ thành công: cụm C- V làm phụ ngữ trong cụm danh từ

III- Luyện tập dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

a. Những người chuyên môn/ mới định được: cụm C- V làm phụ ngữ trong cụm danh từ

b. Khuôn mặt/ đầy đặn: cụm C- V làm vị ngữ

c. Các cô gái Vòng/ đỗ gánh, giở từng lớp lá sen: cụm C- V làm phụ ngữ trong cụm động từ

Hiện ra/ từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào: cụm C- V làm phụ ngữ trong cụm động từ

d. Một bàn tay/ đập vào vai: cụm C- V làm chủ ngữ

Hắn/ giật mìn: cụm C- V làm phụ ngữ trong cụm động từ

Các bài soạn tiếp theo:

  • Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích ngắn gọn lớp 7
  • Soạn bài Sống chết mặc bay ngắn gọn lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *