Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu lớp 7

Hướng dẫn Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu lớp 7 tại wiki.hoc hay đầy đủ nhất để các bạn tham khảo cho việc soạn bài ở nhà và làm bài trên lớp

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh lớp 7
 • Soạn bài Ôn tập văn nghị luận lớp 7

Ở chương trình lớp dưới chúng ta đã được tìm hiểu về chủ ngữ vị ngữ, các thành phần chính và phụ trong câu. Ta cũng được tìm hiểu và thực hành với các từ loại như cụm danh từ, cụm tính từ,… Vậy hiểu thế nào về cụm chủ – vị trong câu? Bài học “Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu” sẽ giúp ta tìm hiểu điều này. Qua bài học chúng ta sẽ hiểu được thế nào là dùng cụm Chủ -Vị  để mở rộng câu (dùng cụm Chủ -Vị  để làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ.), nắm được các trường hợp dùng cụm Chủ -Vị để mở rộng câu. Để từ đó luyện kĩ năng mở rộng câu bằng cách dùng cụm C-V làm thành phần của câu khi nói, viết. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài “Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu”.

SOẠN BÀI DÙNG CỤM CHỦ- VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU LỚP 7

I. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu?

1. Câu 1/68 sgk văn 7 tập 2

  Các cụm danh từ:

 • những tình cảm ta không có;
 • nhửng tình cảm ta sẵn có;

2. Câu 2/68 sgk văn 7 tập 2

Phụ ngữ trước

Trung tâm

Phụ ngữ sau

những

tình cảm

ta không có

những

tình cảm

ta sẵn có

II. Các trường hợp dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

a.  Chị Ba đến/ khiến tôi rất vui và vững tâm: vị ngữ

         CN                     VN

 •   tôi: chủ ngữ
 •   rất vui và vững tầm: vị ngữ.

-> Cụm chủ vị làm chủ ngữ, cụm chủ vị làm vị ngữ.

b.  Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

  nhân dân ta/ tinh thần rất hăng hái

      CN                     VN

 •   tinh thần: chủ ngữ
 •   rất hăng hái: vị ngữ.

-> Vị ngữ là một cụm chủ vị.

c. Chúng ta/ có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

       CN                     VN

 •   trời: chủ ngữ
 • sinh lá sen để bao bọc cốm: vị ngữ
 •   sinh cốm nằm ủ trong lá sen.: vị ngữ

-> Cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d. Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt/ chỉ mới thật sự được ….thành công.

                                              CN                                  VN

 •   Chủ ngữ: từ ngày cách mạng tháng Tám
 •   Vị ngữ: thành công.

->  cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm danh từ

III. Luyện tập Dùng cum chủ vị để mở rộng câu

a. Trạng ngữ: Đợi đến lúc…được.

  CN: những người chuyên môn

  VN: mới định được.

->  Trạng ngữ có 1 cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm danh từ.

CN: người ta

VN: về gặt.

b.  CN: Trung đội trưởng Bính.

   VN: khuôn mặt đầy đặn

 •  Khuôn mặt: chủ ngữ
 •   đầy đặn: vị ngữ

->  vị ngữ là 1 cụm chủ vị.

c.  Trạng ngữ: Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen.

   CN: các cô gái Vòng

   VN: đỗ gánh, giở từng lớp lá sen.

-> Trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ vị làm phụ ngữ.

 CN: chúng ta

   VN: thấy hiện ra…nào.

 •   từng lá cốm: CN
 •  sạch sẽ, tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào: VN.

-> Vị ngữ có một cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d.  CN: Bỗng một bàn tay đập vào vai

 •   Chủ ngữ Một bàn tay:
 •   Vị ngữ: đập vào vai.

->Chủ ngữ là một cụm chủ vị

   VN: khiến hắn giật mình

 •   Hắn: chủ ngữ
 •  giật mình: vị ngữ.

-> Cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm động từ.

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích lớp 7
 • Soạn bài Sống chết mặc bay lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *