Soạn bài: Cụm động từ

1. – Từ “đã”, “nhiều nơi” bổ sung ý nghĩa cho từ “đi”

– Từ “cũng” và cụm từ “những câu đố oái oăm để hỏi mọi người” bổ sung ý nghĩa cho từ “ra”

2. Khi bỏ các từ in đậm ở trên câu bị cụt ngủn, người nghe không hiểu.

3. Cụm động từ: nhảy nhót trên cành

Đặt câu: Sáng sớm, bầy chim sâu nhảy nhót trên cành.

→ Cụm động từ đóng vai trò là vị ngữ trong câu

Mô hình cấu tạo của cụm động từ:

2. Những từ làm phụ ngữ ở phần trước: đã, sẽ, đang, sắp…

Những từ làm phụ ngữ phía sau bổ sung cho phần trung tâm: thường là các danh từ

Bài 1 (trang 148 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Các cụm động từ:

a, còn đang đùa nghịch ở sau nhà

b, yêu thương Mị Nương hết mực

c, đành tìm cách giữ sứ thần

Bài 2 (trang 149 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Bài 3 (Trang 149 sgk ngữ văn 6 tập 1)

– Các từ in đậm: chưa (hành động có thể xảy ra và không (hành động không thể xảy ra).

→ Thể hiện sự thông minh nhanh trí của chú bé khi người cha chưa kịp phản ứng thì chú bé đã có câu trả lời.

Bài 4 (trang 149 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Truyện Treo biển mang lại tiếng cười nhẹ nhàng khi mượn câu chuyện cửa hàng bán cá nghe mọi người góp ý về tên biển quảng cáo cũng làm theo. Truyện này phê phán những người thiếu chủ kiến làm việc, hành động vội vàng, không suy nghĩ trước sau khi nghe ý kiến của người khác.

– Các cụm động từ: mang lại tiếng cười nhẹ nhàng; góp ý về tên biển quảng cáo; hành động vội vàng, không suy nghĩ trước sau; nghe ý kiến của người khác.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *