Tài liệu Ngữ Văn Archive

Soạn bài các phương châm hôi thoại – Văn 9

I. Phương châm về lượng Điều An muốn biết là địa điểm học bơi cụ thể Câu trả lời của Ba chỉ có nội dung hiển nhiên bơi (dưới nước), không có lượng tin cần thiết đáp ứng nhu cầu người đối thoại → Cần chú ý nói đủ nội dung khi giao tiếp Truyện …
DMCA.com Protection Status Call Now Button