Soạn bài các phương châm hôi thoại – Văn 9

Soạn bài các phương châm hôi thoại – Văn 9

I. Phương châm về lượng Điều An muốn biết là địa điểm học bơi cụ thể Câu trả lời của Ba chỉ có nội dung hiển nhiên bơi (dưới nước), không có lượng tin cần thiết đáp ứng nhu cầu người đối thoại → Cần chú ý nói đủ nội dung khi giao tiếp Truyện…

Phân tích 8 câu cuối đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

Phân tích 8 câu cuối đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

Phân tích 8 câu cuối bài Trao duyên – Để phục vụ cho việc học và làm bài tập trong quá trình học đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều (Nguyễn Du), Đọc Tài Liệu gửi đến các em các bài văn mẫu tham khảo cho đề bài “Phân tích 8 câu cuối đoạn trích…