Giáo án bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Hs hệ thống hoá k/t về các cách p/tr của từ vựg TV, các k/n từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ, biệt ngữ xã hội.

2. Kĩ năng

– Nhận diện các từ mượn, từ Hán Việt, tuật ngữ và biệt ngữ xh. Hiểu và sử dụng từ vựng chính xác trong g/t, đọc- hiểu và tạo lập vb.

3. Thái độ

– Có ý thức sử dụng TV đúng cách và giữ gìn sự trong sáng của TV.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc các tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi làm bài tập sáchGK)

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh

– Nhắc lại nôi dung đã ôn tập về từ vựng ở tiết trước. Nhắc lại nôi dung đã ôn tập về từ vựng ở tiết trước.

3. Bài mới

– Các giờ trước chúng ta đã ôn lại những kiến thức về từ vựng (Từ…trường từ vựng). Giờ học này, chúng ta ôn lại những nội dung còn lại về từ vựng đã học (Sự phát triển của từ vựng…trau dồi vốn từ)

4. Củng cố – luyện tập

Bài tập 1: Tìm các thuật ngữ thuộc các môn: Văn học, toán học, Sinh vật học, Hoá học

Bài tập 2: Tìm các từ địa phương trong văn bản trích của “Truyện Lục Vân Tiên” tìm các từ địa phương tương ứng

– Hệ thống bài: Các nội dung đã ôn tập.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài + hoàn thiện các BT.

– Chuẩn bị : Nghị luận trong VB tự sự.

   + Đọc và trả lời hệ thống câu hỏi sgk

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *