Giáo án bài Tổng kết phần văn học nước ngoài – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– H/S củng cố kiến thức về văn học nước ngoài đã học trong bốn năm ở cấp THCS.

2. Kĩ năng

– Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản về VHNN đã học.

3. Thái độ

– Bồi dưỡng lòng yêu quý văn học.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài: lập bảng thống kờ tỏc phẩm văn học nước ngoài.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra

– Kiểm tra việc chuẩn bị của hs. Tóm tắt văn bản: “ Con chó Bấc”

3. Bài mới

– Các em đã được học một số văn bản của một số nước trên thế giới. Giờ học này chúng ta sẽ tổng kết kiến thức khái quát về văn học nước ngoài.

4. Củng cố, luyện tập:

H: Nêu nd của các t/p: Bố của Xi-mông? Con chó Bấc?các t/p học trong c/tr lớp 9?

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Xem bài cũ.

– Chuẩn bị: Tổng kết văn học nước ngoài(tiếp)

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *