Giáo án bài Ôn tập truyện lớp 9 – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Ôn tập củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện hiện đại VN đã học ở lớp 9. Củng cố về thể loại truyện: Trần thuật xây dựng NV,cốt truyện, tình huống truyện.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức.

3. Thái độ

– Gd thái độ học tập nghiêm túc.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc và trả lời các câu hỏi ôn tập SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ:

H: Tóm tắt truyện Bố của Xi-mông ? Suy nghĩ của em về ba nhân vật ?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Chúng ta đã học các tác phẩm văn xuôi giai đoạn sau năm 1945. Vậy nét nổi bật trong các tác phẩm văn xuôi giai đoạn này là gì? Những giá trị nội dung, chủ đề tình huống có ý nghĩa gì .Chúng ta cùng nhau ôn tập.

HĐ1. HDHS lập bảng thống kê về tác giả tác phẩm, năm sáng tác, nội dung.

4. Củng cố, luyện tập:

H: Đặc điểm nổi bật của các tác phẩm truyện hiện đại sau cách mạng tháng 8/1945. Nêu một vài tình huống truyện mà em nhớ nhất ?

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Chú ý luyện viết văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

– Đọc và tóm tắt, nhớ tình huống truyện nội dung và nghệ thuật.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *