Giáo án bài Nghĩa của từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Nghĩa của từ

1. Kiến thức

– Hiểu thế nào là nghĩa của từ.

– Biết cách tìm hiểu nghĩa của từ và giải thích nghãi của từ trong văn bản.

– Biết dùng từ đúng nghĩa trong nói, viết và sửa các lỗi dùng từ.

2. Kĩ năng

– Giải thích nghĩa của từ.

– Dùng từ đúng nghĩa trong nói và viết.

– Tra từ điển để hiểu nghĩa của từ.

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ đúng khi sử dụng nghĩa của từ trong giao tiếp hằng ngày.

1. Giáo viên giáo án, sách giáo viên, sách giáo khoa, sách tham khảo…

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi, …

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

– Phân biệt từ đơn và từ phức? Lấy VD?

3. Bài mới

Các em đã được tìm hiểu về nghĩa của từ , từ đơn ,từ phức . Vậy nghĩa của từ là gì? Từ được giải nghĩa như thế nào chúng ta sẽ học trong tiết học hôm nay.

4. Củng cố, luyện tập

– Thế nào là nghĩa của từ?

– Các cách giải thích nghĩa của từ?

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Học bài, làm bài tập 5 (sgk)

Bài tập

1. Chọn trong số các từ: chết, hi sinh, thiệt mạng… một từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

– Trong trận chiến dấu ác liệt vừa qua, nhiều đồng chí đã…

– Chúng ta thà …. chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

2 Hãy đánh dấu vào câu dùng đúng từ “ngoan cường”:

– Bọn địch dù chỉ còn đám tàn quân nhưng cũng rất ngoan cường chống trả từng đợt tấn công của bộ đội ta.

– Trên điểm chốt, các đồng chí của chúng ta đã ngoan cường chống trả từng đợt tấn công của bộ đội ta.

– Trong lao động, Lan là một người rất ngoan cường không hề biết sợ khó khăn gian khổ.

3. Em hãy đặt câu với từ “học sinh” và giải nghĩa từ đó?

– Soạn bài : Sự việc và nhân vật trong văn tự sự.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu nghĩa của từ

– GV treo bảng phụ đã viết VD.

– Các chú thích trên ở văn bản nào?

– Mỗi chú thích trên gồm mấy bộ phận?

– Bộ phận nào trong chú thích nêu lên nghĩa của từ?

– Nghĩa của từ ứng với phần nào trong mô hình?

– Vậy em hiểu thế nào là nghĩa của từ?

– HS đọc ghi nhớ sgk t35.

– GV đưa bảng phụ.

* Bài tập nhanh:

Em hãy điền các từ “đề bạt, đề cử, đề xuất, đề đạt” vào chỗ trống:

– …trình bày ý kiến hoặc nguyện vọng lên cấp trên. (đề đạt)

-….cử ai đó giữ chức vụ cao hơn mình.(đề bạt)

-… giới thiêụ ra để lựa chọn và bầu cử. (đề cử)

-… đưa vấn đề ra để xem xét, giải quyết. (đề xuất)

I.Nghĩa của từ là gì?

1 Bài tập(sgk-Tr35)

* Nhận xét:

– Mỗi chú thích gồm hai bộ phận:

+ Chữ đậm: từ

+ Chữ thường: Giải thích nghĩa

– Bộ phận sau nêu lên nghĩa của từ.

– Nghĩa của từ ứng với phần nội dung.

2 Kết luận:

Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ) mà từ biểu thị.

* Ghi nhớ (sgk tr 35)

Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu cách giải thích nghĩa của từ

– Đọc lại các chú thích đã dẫn ở phần I.

– Mỗi chú thích trên giải thích nghĩa của từ bằng cách nào?

– Vậy theo em có mấy cách giải nghĩa của từ?

– 2 HS đọc ghi nhớ .

II Cách giải thích nghĩa của từ

1 Bài tập(sgk-t35)

* Nhận xét:

– Trình bày khái niệm: vd :Tập quán.

– Đưa ra từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

VD: Lẫm liệt >< Nao núng

Cao sang >< Thấp hèn → từ trái nghĩa

2 Kết luận: 2 cách giải thích nghĩa của từ.

* Ghi nhớ (sgk-t35)

Hoạt động 3: Luyện tập

– GV hướng dẫn HS thực hiện

– Lớp nhận xét- GV sửa

III.Luyện tập:

Bài 1(tr36)

Đọc một vài chú thích sau các văn bản đã học và cho biết mỗi chú thích được giải nghĩa theo cách nào?

Bài 2(tr 36) : Điền các từ vào chỗ trống cho phù hợp:

– Học tập

– Học lỏm

– Học hỏi

– Học hành

Bài 3(tr36): Điền các từ theo trật tự sau:

– Trung bình

– Trung gian

– Trung niên

Bài 4(tr36):

– Giếng: Hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất để lấy nước.

– Rung rinh: chuyển động qua lại, nhẹ nhàng, liên tiếp.

– Hèn nhát: thiếu can đảm (đến mức đáng khinh bỉ).

Bài 5(tr36):

Mất theo cách giải nghĩa của nhân vật Nụ là không đúng “không biết ở đâu”.

– Mất hiểu theo cách thông thường là không được sở hữu, không có, không thuộc về mình.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *