Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketing

Ngày hôm nay, tienganhduhoc.vn sẽ gửi đến các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketing. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketingTừ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketing
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketing

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

 1. Advertising: Quảng cáo
 2. Auction-type pricing: Định giá trên cơ sở đấu giá
 3. Benefit: Lợi ích
 4. Brand acceptability: Chấp nhận thương hiệu
 5. Brand awareness: Nhận thức thương hiệu
 6. Brand equity: Giá trị nhãn hiệu
 7. Brand loyalty: Sự trung thành với thương hiệu
 8. Brand mark: Dấu hiệu của thương hiệu
 9. Brand name: Tên thương hiệu
 10. Brand preference: Sự ưa thích thương hiệu
 11. Break-even analysis: Phân tích hoà vốn
 12. Break-even point: Điểm hoà vốn
 13. Buyer: Người mua
 14. By-product pricing: Định giá sản phẩm thứ cấp
 15. Captive-product pricing: Định giá sản phẩm bắt buộc
 16. Cash discount: Giảm giá khi trả tiền mặt
 17. Cash rebate: Phiếu giảm giá
 18. Channel level: Cấp kênh
 19. Channel management: Quản trị kênh phân phối
 20. Channels: Kênh (phân phối)
 21. Communication channel: Kênh truyền thông
 22. Consumer: Người tiêu dùng
 23. Copyright: Bản quyền
 24. Cost: Chi Phí
 25. Coverage: Mức độ che phủ(kênh phân phối)
 26. Cross elasticity: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
 27. Culture: Văn hóa
 28. Customer: Khách hàng
 29. Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng
 30. Decider: Người quyết định (trong hành vi mua)
 31. Demand elasticity: Co giãn của cầu
 32. Demographic environment: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu
 33. Direct marketing: Tiếp thị trực tiếp
 34. Discount: Giảm giá
 35. Discriminatory pricing: Định giá phân biệt
 36. Distribution channel: Kênh phân phối
 37. Door-to-door sales: Bán hàng đến tận nhà
 38. Dutch auction: Đấu giá kiểu Hà Lan
 39. Early adopter: Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
 40. Economic environment: Môi trường kinh tế
 41. End-user: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
 42. English auction: Đấu giá kiểu Anh
 43. Evaluation of alternatives: Đánh giá phương án thay thế
 44. Exchange: Trao đổi
 45. Exclusive distributio: Phân phối độc quyền
 46. Franchising: Chuyển nhượng đặc quyền thương hiệu
 47. Functional discount: Giảm giá chức năng
 48. Gatekeeper: Người gác cửa(trong hành vi mua)
 49. Geographical pricing: Định giá theo vị trí địa lý
 50. Going-rate pricing: Định giá theo giá thị trường
 51. Group pricing: Định giá theo nhóm
 52. Horizontal conflict: Mâu thuẫn hàng ngang
 53. Image pricing: Định giá theo hình ảnh
 54. Income elasticity: Co giãn (của cầu) theo thu nhập
 55. Influencer: Người ảnh hưởng
 56. Information search: Tìm kiếm thông tin
 57. Initiator: Người khởi đầu
 58. Innovator: Nhóm(khách hàng) đổi mới
 59. Intensive distribution: Phân phối đại trà
 60. Internal record system: Hệ thống thông tin nội bộ
 61. Laggard: Nhóm ( khách hàng) lạc hậu
 62. Learning curve: Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập
 63. List price: Giá niêm yết
 64. Location pricing: Định giá theo vị trí và không gian mua
 65. Long-run Average Cost – LAC: Chi phí trung bình trong dài hạn
 66. Loss-leader pricing: Định giá lỗ để kéo khách
 67. Mail questionnair: Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
 68. Market coverage: Mức độ che phủ thị trường
 69. Marketing: Tiếp thị
 70. Marketing channel: Kênh tiếp thị
 71. Marketing concept: Quan điểm thiếp thị
 72. Marketing decision support system: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 73. Marketing information system: Hệ thống thông tin tiếp thị
 74. Marketing intelligence: Tình báo tiếp thị
 75. Marketing mix: Tiếp thị hỗn hợp
 76. Marketing research: Nghiên cứu tiếp thị
 77. Markup pricing: Định giá cộng lời vào chi phí
 78. Mass-customization marketing: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
 79. Mass-marketing: Tiếp thị đại trà
 80. Middle majority: Nhóm (khách hàng) số đông
 81. Modified rebuy: Mua lại có thay đổi
 82. MRO-Maintenance Repair Operating: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng
 83. Multi-channel conflict : Mâu thuẫn đa cấp
 84. Natural environment: Yếu tố (môi trường) tự nhiên
 85. Need: Nhu cầu
 86. Network: Mạng lưới
 87. New task: Mua mới
 88. Observation: Quan sát
 89. OEM – Original Equipment Manufacturer: Nhà sản xuất thiết bị gốc
 90. Optional- feature pricing: Định giá theo tính năng tuỳ chọn
 91. Packaging: Đóng gói
 92. Perceived – value pricing: Định giá theo giá trị nhận thức
 93. Personal interviewing: Phỏng vấn trực tiếp
 94. Physical distribution: Phân phối vật chất
 95. Place: Phân phối
 96. Political-legal environment: Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý
 97. Positioning: Định vị
 98. Post-purchase behavior: Hành vi sau mua
 99. Price: Giá
 100. Price discount: Giảm giá
 101. Price elasticity: Co giãn ( của cầu) theo giá
 102. Primary data: Thông tin sơ cấp
 103. Problem recognition: Nhận diện vấn đề
 104. Product: Sản phẩm
 105. Product Concept : Quan điểm trọng sản phẩm
 106. Product-building pricing: Định giá trọn gói
 107. Product-form pricing: Định giá theo hình thức sản phẩm
 108. Production concept: Quan điểm trọng sản xuất
 109. Product-line pricing: Định giá theo họ sản phẩm
 110. Product-mix pricing: Định giá theo chiến lược sản phẩm
 111. Product-variety marketing: Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm
 112. Promotion: Chiêu thị
 113. Promotion pricing: Đánh giá khuyến mãi
 114. Public Relation: Quan hệ công chúng
 115. Pull Strategy: Chiến lược (tiếp thị) kéo
 116. Purchase decision: Quyết định mua
 117. Purchaser: Người mua (trong hành vi mua)
 118. Push Strategy: Chiến lược tiếp thị đẩy
 119. Quantity discount: Giảm giá cho số lượng mua lớn
 120. Questionnaire: Bảng câu hỏi
 121. Relationship marketing: Tiếp thị dựa trên quan hệ
 122. Research and Development (R & D): Nguyên cứu và phát triển
 123. Retailer: Nhà bán lẻ
 124. Sales concept: Quan điểm trọng bán hàng
 125. Sales information system: Hệ thống thông tin bán hàng
 126. Sales promotion: Khuyến mãi
 127. Satisfaction: Sự thỏa mãn
 128. Sealed-bid auction: Đấu giá kín
 129. Seasonal discount: Giảm giá theo mùa
 130. Secondary data: Thông tin thứ cấp
 131. Segment: Phân khúc
 132. Segmentation: (Chiến lược) phân thị trường
 133. Selective attention: Sàng lọc
 134. Selective distortion: Chỉnh đốn
 135. Selective distribution: Phân phối sàng lọc
 136. Selective retention: Khắc họa
 137. Service channel: Kênh dịch vụ
 138. Short-run Average Cost –SAC: Chi phí trung bình trong ngắn hạn
 139. Social – cultural environment: Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội
 140. Social marketing concept: Quan điểm tiếp thị xã hội
 141. Special-event pricing: Định giá cho những sự kiện đặc biệt
 142. Straight rebuy: Mua lại trực tiếp
 143. Subculture: Văn hóa phụ
 144. Survey: Điều tra
 145. Survival objective: Mục tiêu tồn tại
 146. Target market: Thị trường mục tiêu
 147. Target marketing: Tiếp thị mục tiêu
 148. Target-return pricing: Định gía theo lợi nhuận mục tiêu
 149. Task environment: Môi trường tác nghiệp
 150. Technological environment: Yếu tố (môi trường) công nghệ
 151. The order-to-payment cycle: Chu kỳ đặt hàng và trả tiền
 152. Timing pricing: Định giá theo thời điểm mua
 153. Trademark: Nhãn hiệu đăng ký
 154. Transaction: Giao dịch
 155. Two-part pricing: Định giá hai phần
 156. User: Người sử dụng
 157. Value: Giá trị
 158. Value pricing: Định giá theo giá trị
 159. Vertical conflict: Mâu thuẫn hàng dọc
 160. Want: Mong muốn
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành MarketingTừ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Xem thêm bài viết sau:

2. Tổng hợp website học tiếng Anh chuyên ngành Marketing

2.1. Direct Marketing New

Direct Marketing New (DMN) là một nguồn tài liệu phong phú giúp cho Marketing và Sale đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho các chiến lược tiếp cận khách hàng của mình. Bạn sẽ được tiếp cận với một kho dữ liệu khổng lồ từ các bài viết, sách điện tử, webcast, podcast, các dự án và bài viết của khách hàng.

Nội dung trên DMN rất đa dạng, thể hiện những ý kiến sáng tạo và đôi là đi ngược với xu hướng nhằm giúp bạn giải quyết các vấn đề hóc búa trong Marketing như: Liệu phân tích dữ liệu có “giết” sự sáng tạo của Marketer?

DMN sử dụng những từ ngữ rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng bắt kịp “xu hướng” Marketing giúp bạn có thể gia tăng vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing của mình một cách đáng kể.

2.2. Chief Marketer

Chief Marketer mang đến cho các chuyên gia Marketing cho khách hàng B2B và mảng Branding những kiến thức phong phú về chiến lược Marketing và cách đo lường, các chiến thuật và kỹ thuật Marketing hiệu quả. Website cũng cung cấp rất nhiều ý tưởng sáng tạo và thú vị, đồng hành với nguồn dữ liệu và kỹ thuật giúp phân tích và đo lường tỷ lệ chuyển đổi của chiến dịch Marketing.

Các bài viết trên trang web chủ yếu có nội dung về “Cách thức để…”, “Phương pháp giúp…” (How to…) giúp bạn hiểu được sự kiện nào đang xảy ra trong lĩnh vực Marketing và hướng dẫn bạn cách áp dụng các phương thức Marketing hiệu quả.

Giọng văn trên Chief Marketer tương đối dễ hiểu, thiên về hướng đưa ra lời khuyên cho người đọc. Các bạn học tiếng Anh chuyên ngành Marketing có thể tham khảo cách viết trên website để tăng khả năng viết.

2.3. Inc

Inc là thương hiệu duy nhất trên thế giới chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho chủ doanh nghiệp và các cấp quản lý về xây dựng doanh nghiệp cỡ nhỏ. Mục tiêu của Inc là cung cấp các giải pháp thực tế và hữu dụng cho doanh nghiệp, mang đến các ý tưởng kinh doanh độc đáo, thông tin hữu ích và truyền độc lực phát triển cho thương hiệu nhỏ.

Các bài viết trên Inc có hơi hướng truyền động lực, các bạn cũng có thể tham khảo cách sử dụng các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing linh hoạt và phong cách viết nội dung tạo cảm hứng trên trang web này.

2.4. Ad Age

Có thể nói Ad Age là một nguồn tin tức mà những người đang làm trong ngành Marketing, Media cần phải đọc mỗi ngày. Ad Age là một thương hiệu truyền thông hàng đầu, cung cấp các kiến thức và thông tin nhấn mạnh vào sự sáng tạo đi cùng với phân tích dữ liệu một cách khoa học.

Các chủ đề trong Ad Age xoay quanh vấn đề con người và văn hóa, sự đổi mới cùng dự đoán các xu hướng có thể xảy ra trong tương lai. Bạn có thể học được từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing khá hữu ích trên Ad Age, đặc biệt là các từ vựng về công nghệ – kỹ thuật.

2.5. Wall Street Journal

Trang Wall Street Journal cập nhật các thông tin mới nhất các lĩnh vực tại khắp các nơi trên thế giới. Trang web đưa đầy đủ các tin tức từ chính trị, xã hội, các bản tin kinh tế và kinh doanh, phân tích xu hướng phát triển công nghệ và sự thay đổi của thị trường.

Đối với Marketer, trang web đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về những điều đang xảy ra trên thế giới, từ đó có thể đưa ra các chiến lược Marketing ngắn và dài hạn phù hợp với xu hướng quốc tế.

Các bài viết mang phong cách báo, cập nhật thông tin, đưa ra số liệu và dẫn chứng. Các bạn Marketing Content hoàn toàn có thể học được tiếng Anh chuyên ngành Marketing bằng cách phân tích bố cục, cấu trúc câu, các từ vựng sử dụng để mô tả dữ liệu và sự thay đổi của xu hướng.

Xem thêm bài viết sau:

3. Blog cải thiện trình độ tiếng Anh chuyên ngành marketing

Blog cải thiện trình độ tiếng Anh chuyên ngành marketingBlog cải thiện trình độ tiếng Anh chuyên ngành marketing
Blog cải thiện trình độ tiếng Anh chuyên ngành marketing

3.1. Marketing Eye

Đây là trang Blog của Marketing Eye – một công ty tiếp thị có nhịp độ nhanh, có tham vọng trở thành công ty tiếp thị tốt nhất trên thế giới. Trên trang Blog ngoài các bài viết về Marketing và case study Marketing mà ban có thể tham khảo còn có các podcast và video giúp bạn nâng cao khả năng nghe tiếng Anh chuyên ngành Marketing của mình.

3.2. Problogger

ProBlogger là một website cực kỳ đáng đọc dành cho các bạn làm Marketing, đặc biệt là với những bạn mới bắt đầu hành trình sự nghiệp.

ProBlogger mang đến những thông tin và hướng dẫn rất chi tiết về cách làm thế nào để bắt đầu viết một Blog, cách thức để thu hút người đọc cho các bạn làm Content Writer, hay thậm chí hướng dẫn cách xây dựng một cộng đồng của chính bạn dựa trên Blog.

Giọng văn dễ hiểu, ngôn từ đơn giản và cấu trúc mạch lạc của ProBlogger có thể giúp bạn bổ sung thêm các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing sát với thực tế.

Bạn có thể tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề hóc búa mà bạn gặp phải trong việc viết nội dung Marketing thu hút, cũng như nâng cao khả năng nghe tiếng Anh chuyên ngành Marketing qua các bài Podcast. Đặc biệt là trang Web còn cung cấp các khóa học miễn phí dành cho Marketer bằng tiếng Anh rất đáng để bạn thử và trải nghiệm!

3.3. David Meerman Scott

David Meerman Scott là một nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia Marketing. Một trong những cuốn sách rất nổi tiếng của ông là “Những quy tắc mới trong Marketing và Truyền thông”.

Blog của ông muốn truyền tải một thông điệp rằng sức mạnh của việc kinh doanh được thực hiện thông qua ba khái niệm rất quan trọng bao gồm: Đam mê, Kết nối và Cường độ. Các bài viết trên Blog đưa ra những lời khuyên và hướng dẫn cho Marketer xây dựng chiến lược Marketing và triển khai các sự kiện truyền thông hiệu quả.

Trên đây là bài viết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing. Hy vọng bài viết này sẽ góp một phần hỗ trợ có ích cho các bạn trong học tập và làm việc.

Similar Posts

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *