Soạn bài: Thánh Gióng (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

– Phần 1: Từ đầu → đặt đâu nằm đấy: sự ra đời kỳ lạ của Gióng. – Phần 2: Tiếp → Cứu nước: Gióng gặp sứ giả, cả làng nuôi Gióng. – Phần 3: Tiếp đến → bay lên trời: Gióng cùng nhân dân chiến đấu và chiến thắng giặc Ân. – Phần 4:…

Soạn bài: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1. Văn bản và phương thức giao tiếp. a. Muốn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm cho người khác biết chúng ta cần phải nói (giao tiếp) hoặc viết (văn bản) . b. Muốn bày tỏ tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng một cách đầy đủ ta cần:      + Nói; rõ ràng, mạch…

Soạn bài: Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Câu 1 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 1): – Danh sách các từ và các tiếng. Câu 2 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 1): Phân biệt từ và tiếng. Kết luận: – Tiếng dùng để tạo từ → Từ dùng để tạo câu → câu tạo thành văn bản. – Một tiếng được…

Soạn bài: Bánh chưng bánh giầy (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

– Phần 1: Từ đầu → chứng giám (Quyết định truyền ngôi của nhà vua) – Phần 2: Tiếp → hình tròn (các lang tranh tài và sự ra đời của bánh chưng bánh giầy) – Phần 3: Còn lại (ý nghĩa của bánh chưng bánh giầy)       Vua Hùng thứ 6 muốn tìm người…