Soạn bài Câu đặc biệt ngắn gọn lớp 7

Tiếng Việt chúng ta đa dạng và phong phú vô cùng. Trong Tiếng Việt có rất nhiều kiểu câu khác nhau: câu đơn, câu ghép, câu trần thuật,… mỗi câu có tác dụng khác nhau. Và không thể không nhắc đến câu đặc biệt. Vậy câu đặc biệt là gì? Câu đặc biệt có đặc…