Kể chuyện tưởng tượng lớp 6: Sơn tinh thủy Tinh

Tiếp tục hướng dẫn các bạn làm bài văn mẫu kể chuyện tưởng tượng tập làm văn lớp 6, trong bài viết này sẽ là kể chuyện tưởng tượng về truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo rất nhiều bài văn kể chuyện tưởng tượng khác Các bài viết…