Giải thích câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn lớp 7

Những câu ca dao, tục ngữ là những kinh nghiệm được đúc kết từ những trải nghiệm thực tế của cha ông ta ngày trước. Nó không chỉ dựa trên quy luật vận động của tự nhiên mà còn dựa trên quy luật vận hành của sự sống, của lẽ phải, của những khuôn phép…