Tổng hợp cách dùng To + V và V-ing trong tiếng Anh

Một dưới các hiện tượng ngữ pháp thường gặp dưới Tiếng Anh đó chính là dạng động từ đi kèm “V-ing” và “to V.” Hai dạng này có cách dùng và ý nghĩa khác nhau nhưng có những động từ lại có cả hai cách sử dụng “V-ing” và “to V” cần phải thường gây ra nhầm lẫn cho những bạn học tiếng Anh.

Bài viết này sẽ san sẻ cho những bạn về hai cách sử dụng “V-ing” và “to V” phổ biến của động từ dưới tiếng Anh, cách dùng cũng như cách phân biệt những dạng thức “V-ing” và “to V” này.

Nội dung bài viết

Xem thêm:   Tổng hợp những câu tiếng Anh thông dụng nhất theo từng chủ đề

I. Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive hay to V)

Hình thức nguyên loại là phương thức cơ bản của động từ. Dạng nguyên mẫu của động từ gồm nguyên mẫu có “to” và nguyên mẫu không “to”. Đối với động từ nguyên loại có “to”, chúng ta có các cách sử dụng quan trọng và phổ biến sau:

1. To V đóng vai trò chủ ngữ của câu (subject of a sentence)

1.1. To V có thể đóng vai trò làm chủ ngữ của câu:

Ví dụ:

 • To run constantly will increase your heart beat.
 • To exercise everyday helps you keep fit.

1.2. To V còn được sử dụng với chủ ngữ giả “it”:

Chẳng hạn:

 • It will increase your heart beat to run constantly.
 • It helps you keep fit to exercise everyday.
Xem thêm:   Tổng hợp 45 câu tiếng Anh hay về cuộc sống 2020

2. To V làm tân ngữ của động từ (object of a verb)

Làm một tân ngữ trực tiếp sau những động từ là vị trí tiếp theo của To V:

afford agree arrange  ask attempt 
beg care choose claim decide
determine  demand  desire expect  fail
hesitate hope learn long manage 
neglect offer omit plan pretend 
prepare promise  refuse swear seem
strive tend threaten  wish

Ví dụ:

She decided to apply for that position
She decided to apply for that position

She decided to apply for that position.

Bên cạnh đó, phương thức nguyên loại có “to” cũng có thể được sử dụng sau những cụm động từ: to make up one’s mind, to take care, to make sure,…

Xem thêm:   Từ vựng tiếng Anh về cắm trại

Cụ thể như:

 • I’ve made up my mind to become an artist.
 • We will make sure to keep your son safe.

3. Bổ ngữ cho tân ngữ cũng là một cách dùng To + V (object complement)

Trong các trường hợp, phương thức nguyên loại có “to ” có thể được sử dụng sau tân ngữ là danh từ hoặc đại từ để bổ nghĩa cho tân ngữ đó: verb + object (noun/pronoun) + to-infinitiveDưới đây là một vài gợi ý của chúng mình về động từ chính cho trường hợp trên:

advise allow ask beg believe
cause challenge command  compel  consider 
enable encourage  expect find forbid
love get hate help imagine 
instruct  intend invite know lead
like leave mean order permit
prefer persuade remind đề nghị  teach

Ví dụ:

 • She doesn’t want her friends to know her story.
 • We should persuade him to give up.
Xem thêm:   Từ vựng tiếng Anh về ngày lễ – Tên các ngày lễ trong năm

Xem thêm các bài viết liên quan:

II. Danh động từ (gerund hay V-ing)

Tổng hợp cách dùng To + V và V-ing trong tiếng Anh
Tổng hợp cách dùng To + V và V-ing trong tiếng Anh

Tương tự To V, V-ing cũng có 3 cách sử dụng phổ biến như trên. Nếu vậy thì bạn đoán tham quan điểm khác biệt giữa chúng là gì nhỉ? Cùng chúng mình trả lời dưới phần tiếp theo ngay sau đây nào.

Đầu tiên, bạn cần biết Danh động từ (gerund) là phương thức động từ được thêm “–ing” và được sử dụng như một danh từ. Danh động từ có thể được sử dụng làm:

Xem thêm:   Tổng hợp từ vựng tiếng Anh ngành công nghệ thông tin

1. V-ing là chủ ngữ của câu (subject of a sentence)

Khi đóng vai trò là chủ ngữ của câu, danh động từ được sử dụng như một danh từ:

Ví dụ:

 • Jogging is my favorite sport.
 • The building of the cinema will take at least 3 months.

2. V-ing giữ vị trí tân ngữ của động từ (object of a verb)

Danh động từ cũng được sử dụng như một tân ngữ trực tiếp sau các động từ điển hình như:

admit avoid appreciate  deny detest
dislike  enjoy excuse fancy finish
keep mention  mind miss postpone 
recall resent resist recollect  risk
save practise  involve escape delay

Ví dụ:

 • enjoy swimming in a deep pool.
 • miss taking the last bus of the day.
Xem thêm:   Những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh hay – Cách kết thúc và giới thiệu

Danh động từ cũng được sử dụng như một tân ngữ trực tiếp sau các cụm từ: can’t bear, can’t face, can’t stand, can’t help, can’t resist, feel like, It’s no use, It’s (not) worth, There is no point in,…

Cụ thể như:

 • I don’t feel like talking to him after what he did to me.
 • It’s no use taking that solution.

3. Và khi V-ing làm bổ ngữ cho tân ngữ (object complement)

Một số động từ có thể được theo sau bởi tân ngữ và danh động từverb + object + gerund. Các động từ đó bao gồm:

Xem thêm:   Tân ngữ là gì? Cách sử dụng và bài tập trong tiếng Anh
catch discover  dislike feel find
hear imagine  involve keep  mind 
notice  prevent remember  risk see
spend  stop watch

They spend time playing video games every day.

III. Trường hợp đặc biệt trong cách sử dụng V-ing và To V

Đối với cách sử dụng là tân ngữ của động từ, có một trường hợp đặc biệt là cả V-ing và To V dưới tiếng Anh đều có thể sử dụng sau một động từ. Đôi khi hai cách sử dụng có thể giống nhau về nghĩa và cũng có lúc mỗi cách lại mang sắc thái nghĩa riêng.

1. Nghĩa tương đối giống nhau với cả hai cách sử dụng

Chẳng hạn như những động từ:

Xem thêm:   Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present) – Công thức cách dùng & bài tập có đáp án chi tiết
bear begin cease come continue 
deserve  endure  fear hate imagine 
like love intend  prefer  start

Ví dụ:

 • began playing sport when I was 5 = I began to play sport when I was 5.
 • love taking photos = I love to take photos.

2. Nghĩa khác nhau với mỗi cách sử dụng

a. remember

remember doing sth: tôi đã thực hiện việc đó rồi và giờ tôi đang nhớ lại việc đó.

Cùng là “remember” nhưng mang hai sắc thái nghĩa khác nhau

b. regret

 • regret doing sth: tôi rất ân hận vì đã làm điều đó.
 • regret to say / to tell / to inform you: (thường sử dụng dưới thư trang trọng) tôi rất tiếc phải thông tin rằng.
Xem thêm:   Tân ngữ là gì? Cách sử dụng và bài tập trong tiếng Anh

c. go on

 • Go on doing sth: tiếp tục làm một việc nào đó.
 • Go on to do sth: nói hoặc làm một điều gì đó mới

Bài viết trên đã thể hiện các cách sử dụng giống nhau nhưng cũng có các điểm khác biệt của danh động từ và động từ nguyên loại dưới tiếng Anh. TailieuIELTS mong rằng những bạn sẽ có thể hiểu rõ và dùng hai phương thức V-ing và To V trên một cách chính xác và phù hợp.

tailieuielts.com

Viết một bình luận

Call Now Button