Thì Tương lai đơn – Cách dùng & bài tập đáp án chi tiết (Simple Future)

Thì Tương lai đơn (Simple Future Tense) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng khá nhiều trong công việc, cuộc sống và trong môi trường ngoại ngữ. Tuy nhiên không phải tất cả những người học tiếng Anh đều nắm rõ về cấu trúc, cách sử dụng của thì này, thậm chí có bạn còn nhầm lẫn với thì tương lai gần.

Để giúp các bạn có thể hiểu rõ về thì Tương lai đơn, trong bài học ngữ pháp này TuhocIELTS sẽ chia sẻ chi tiết toàn bộ kiến thức thì Tương lai đơn bao gồm: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài tập rèn luyện đi kèm giúp các bạn năm chắc kiến thức và sử dụng thành thạo thì này. Let’s get started.

Các bạn có thể học thêm:

the simple future tense 4 1the simple future tense 4 1
Thì Tương lai đơn

Nội dung bài viết

Xem thêm:   Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thuế

I. CẤU TRÚC CỦA THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (Simple Future)

1. Câu khẳng định

  Động từ tobe Động từ thường
Cấu trúc S + will +  be + N/Adj S + will +  V(nguyên thể)
Ví dụ She‘ll be fine. (Cô ấy sẽ ổn thôi.)
 You will be mine soon (Anh sẽ sớm thuộc về em thôi.)
I will always love you.
(Em sẽ luôn luôn yêu anh.)
No worries, I will take care of the children for you.
(Đừng lo, em sẽ chăm sóc bọn trẻ giúp chị.)

Lưu ý: will = ‘ll

2. Câu phủ định


Động từ tobe
Động từ
thường
 
Cấu trúc S + will not + be + N/Adj S + will not + V(nguyên thể)
Lưu ý will not = won’t
Ví dụ She won’t be happy if she cannot pass the entrance exam tomorrow. 
(Cô ấy sẽ không vui nếu cô ấy không vượt qua kỳ thi thi đầu vào ngày mai)
We won’t be friends anymore. 
(Chúng ta sẽ không tiếp tục làm bạn nữa.)
I won’t bring champagne to the party tonight. 
(Tớ sẽ không mang rượu Sâm-panh đến bữa tiệc tối nay đâu.)
I won’t tell her the truth. 
(Tôi sẽ không nói với cô ấy sự thật.)

3. Câu nghi vấn

  Động từ tobe Động từ thường
Cấu trúc Q: Will + S + be + ?
A: Yes, S + will     No, S + won’t
Q: Will + S + V(nguyên thể)?
A: Yes, S + will.      No, S + won’t.
Ví dụ Q: Will you be home tomorrow morning? 
(Sáng mai anh có ở nhà không?)
Yes, I     
A: No, I won’t 
(Không, anh sẽ không có ở nhà)
Q: Will he be the last person to leave the classroom? 
(Cậu ấy sẽ là người cuối cùng rời khỏi phòng học đúng không?) 
 A: Yes, he will 
(Có, cậu ấy sẽ ở lại)
Q: Will you come back? 
(Anh có quay lại không?) 
 A: Yes, I will 
(Có, anh sẽ quay lại)
Q: Will he go to the post office to take the parcel for you?
 (Cậu ta sẽ đến bưu điện để nhận bưu kiện cho em chứ?) 
 A: No, he won’t 
(Không, cậu ấy sẽ không)

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾTTHÌ TƯƠNG LẠI ĐƠN

simple future tuong lai don 1510709891simple future tuong lai don 1510709891
Thì Tương lai đơn
Trạng từ chỉ thời gian in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)
tomorrow: ngày mai
Next day: ngày hôm tới
Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới
Động từ chỉ khả năng sẽ xảy ra think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là
perhaps: có lẽ
probably: có lẽ
Promise: hứa

III. CHỨC NĂNG CỦA THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

Chức năng 1: Thì Tương lai đơn diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói

Ví dụ: I miss my mom. I (drop)………by her house on the way to work tomorrow. (Tôi nhớ mẹ quá. Tôi sẽ rẽ qua nhà mẹ trên đường đi làm)

A. drop   B. dropped  C. will drop

Xem thêm:   Tải sách Cambridge IELTS 9 Student’s Book with Answers miễn phí

Có từ tín hiệu chỉ thời gian trong tương lai. Là quyết định được phát ra tại thời điểm nói, không phải 1 dự định từ trước:

Nhớ mẹ => nên quyết định sẽ đến thăm mẹ vào ngày mai à Động từ chia ở thì Tương lai đơn à Chọn đáp án C

Chức năng 2:Thì Tương lai đơn dùng để đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Ví dụ: ………you (open) ………the door for me please? (Bạn có thể vui lòng mở cửa dùm mình được không?)

A. Do………open B. Did………open C. Will ………open

==> Đề nghị ai đó làm gì. Sử dụng thì Tương lai đơn à Chọn đáp án C

Xem thêm:   Tải trọn bộ Tactics for Listening [Full 3 cuốn: PDF + Audio] miễn phí

Chức năng 3: Thì Tương lai đơn được dùng cho lời hứa hẹn

Ví dụ : I promise I (take) ……… you to the water park when I’m not occupied. (Mẹ hứa là mẹ sẽ đưa con đến công viên nước chơi nếu mẹ rảnh)

A. will take B. take C. not use

==> Lời hứa là sẽ làm cho ai đó điều gì à. Động từ chia ở thì Tương lai đơn à Chọn đáp án A

IVCÁCH SỬ DỤNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Diễn tả một quyết định, một ý định nhất
thời nảy ra ngay tại thời điểm nói.

Ví dụ:

 • Are you going to the supermarket now? I will go with you. (Bây giờ bạn đang tới siêu thị à? Tớ sẽ đi với bạn.)
 • Ta thấy quyết định đi siêu thị được nảy ra ngay tại thời điểm nói khi thấy một người khác cũng đi siêu thị.
 • will come back home to take my document which I have forgotten. (Tôi sẽ về nhà để lấy tài liệu mà tôi để quên.)
 • Ta thấy đây cũng là một quyết định tức thời ngay tại thời điểm nói.
simple present tense 01 1simple present tense 01 1
Thì Tương lai đơn

2. Diễn
tả một dự đoán không có căn cứ.

Ví dụ:

 • I think she will come to the party. (Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tới bữa tiệc.)
 • Ta thấy đây là một dự đoán chủ quan không có căn cứ nên ta sử dụng thì Tương lai đơn để diễn đạt.
 • She supposes that she will get a better job. (Cô ấy tin rằng cô ấy sẽ kiếm được một công việc tốt.)
Xem thêm:   Tải Intensive IELTS Listening sách luyện nghe IELTS

3. Diễn
tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ:

 • I promise that I will tell you the truth. (Tôi hứa là tôi sẽ nói với bạn sự thật.)
 • Đây là một lời hứa nên ta sử dụng thì Tương lai đơn để diễn đạt.
 • Will you please bring me a cup of coffee? (Bạn làm ơn mang cho tôi một cốc cà phê được không?)
 • Đây là một lời đề nghị nên ta cũng sử dụng thì Tương lai đơn để diễn đạt.

4. Sử
dụng trong câu điều kiện loại một, diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện
tại và tương lai.

Ví dụ:

 • If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy đến, tôi sẽ đi với cô ấy.)
 • Ta thấy việc “cô ấy đến” hoàn toàn có thể xảy ra nên ta sử dụng câu điều kiện loại I để diễn đạt và mệnh đề chính ta sử dụng thì Tương lai đơn.
 • If it stops raining soon, we will go to the cinema. (Nếu trời tạnh mưa sớm thì chúng tôi sẽ đi tới rạp chiếu phim.)
 • Ta thấy việc “tạnh mưa sớm” hoàn toàn có thể xảy ra nên ta sử dụng câu điều kiện loại I để diễn đạt và mệnh đề chính ta sử dụng thì Tương lai đơn.

V. BÀI TẬP LUYỆN THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN.

Thì Tương lai đơn trong Tiếng Anh tuy dễ sử dụng nhưng nếu không luyện tập thường xuyên sẽ không tạo ra được phản xạ Tiếng Anh thành thạo. Vì vậy, các bạn hãy cùng luyện tập thì Tương lai đơn với những ví dụ dưới đây nhé!

exercise makethetime 1exercise makethetime 1
Thì Tương lai đơn

Bài 1. Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

1. If it rains, he (stay)____ at home
2. In two days, I (know)_____ my results
3. I think he (not come)____________back his hometown
4. I (finish)______ my report in 2 days.
5. We believe that she (recover) from her illness soon

Xem thêm:   Mạo từ trong tiếng Anh – Cách sử dụng và bài tập áp dụng

Bài 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn
chỉnh

1. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam
2. they / come/ tomorrow?
3. rains/ it/ he/ home/ if/ stay.
4. I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.
5.You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat

Bài 3: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/
party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/
not/ pass/ final/ exam.

Xem thêm:   Tải trọn bộ Tactics for Listening [Full 3 cuốn: PDF + Audio] miễn phí

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/
you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. you/ please/ give/ me/ lift/
station?

  …………………………………………………………………………

Đáp án thì Tương lai đơn

Bài 1: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

1. will stay
2. will know
3. won’t come
4. will finish
5. will recover

Bài 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn
chỉnh

1. If you don’t study hard, you won’t pass final exam
2. Will you come tomorrow?
3. If it’s rain, he will stay at home
4. I’m afraid she won’t be able to come to the party
5. You look so tired, I will bring you something to eat.

Xem thêm:   Cách phát âm các nguyên âm /l/, /w/, /r/ trong tiếng Anh cực chuẩn

Bài 3: Dùng từ gợi ý viết thành câu
hoàn chỉnh

Câu Đáp án Phân
tích đáp án
Vẻ đẹp
ngôn từ
1 → She hopes that Mary will come to the party tonight. Từ tín hiệu chỉ thời gian tonight  
2 → I will finish my report in two days. Từ tín hiệu chỉ thời gian in 2 days Report có thể vừa là Noun (bản báo cáo) vừa là Verb (báo cáo)
3 → If you don’t study hard, you won’t pass the final exam. Câu điều kiện loại 1 Hard có thể vừa là Trạng từ (I study hard) vừa là Tính từ (Math is Hard to Learn)
4 → You look tired, so I will bring you something to eat. Là quyết định được phát ra tại thời điểm nói, không phải 1 dự định từ trước  
5 → Will you please give me a lift to the station? Lời đề nghị => Sử dụng thì Tương lai đơn Lift (n): đi nhờ xe
Lift = Elavator (n): Thang máy
Escalator (n): thang cuốn
3 will recover Từ tín hiệu chỉ quan điểm believe  
4 will return Từ tín hiệu lời hứa hẹn promise Phân Biệt On time và In time:
On time = đúng giờ, xảy ra đúng thời gian như đã được dự tính In time (for something/ to do something) = vừa kịp giờ, vừa đúng lúc (làm gì đó)
5 will stay Câu điều kiện loại 1  

Vậy là TuhocIELTS đã tổng hợp giúp bạn toàn bộ kiến thức về thì Tương lai đơn giản (Simple future tense), hi vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học và củng cố kiến thức

Xem thêm:   Nắm chắc cấu trúc MORE AND MORE trong tiếng Anh

Thì Tương lai đơn – Cách dùng & bài tập đáp án chi tiết (Simple Future) 1

Viết một bình luận

Call Now Button