Tất tần tật về số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh

Khi bắt đầu học tiếng Anh, ngoài bảng chữ cái ra thì số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh là một trong những nội dung cơ bản nhất mà bất kỳ ai cũng phải học và nắm bắt đầu tiên. Tuy nhiên, việc sử dụng nó đôi lúc cũng gây nhầm lẫn không hề nhỏ cho người học tiếng Anh.

Tất tần tật về số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh
Tất tần tật về số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh

Vì lý do đó, chúng tôi đã tổng hợp những kiến thức đầy đủ nhất về số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh cho bạn học trong bài viết này.

1. Bảng phân biệt số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh

Dưới đây là bảng phân biệt số đếm và số thứ tự chi tiết từ 1 đến 100, 1000, 1 triệu và 1 tỉ:

Số Số đếm Số thứ tự Viết tắt
1 one first 1st
2 two second 2nd
3 three third 3rd
4 four fouth 4th
5 five fifth 5th
6 six sixth 6th
7 seven seventh 7th
8 eight eighth 8th
9 nine ninth 9th
10 ten tenth 10th
11 eleven eleventh 11th
12 twelve twelveth 12th
13 thirteen thirteenth 12th
14 fourteen fourteenth 14th
15 fifteen fifteenth 15th
16 sixteen sixteenth 16th
17 seventeen seventeenth 17th
18 eighteen eighteenth 18th
19 nineteen nineteenth 19th
20 twenty twentieth 20th
21 twenty-one twenty-first 21st
22 twenty-two twenty-second 22nd
23 twenty-three twenty-third 13rd
14 twenty-four twenty-fourth 24th
15 twenty-five twenty-fifth 25th
30 thirty thirtieth 30th
40 forty fortieth 40th
50 fifty fiftieth 50th
60 sixty sixtieth 60th
70 seventy seventieth 70th
80 eighty eightieth 80th
90 ninety ninetieth 90th
100 one hundred one hundredth 100th
1000 one thousand one thousandth 1000th
1 triệu one million one millionth 1.000.000th
1 tỉ one billion one billionth 1.000.000.000th
Bảng phân biệt số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh

Xem thêm bài viết dưới đây:

Xem thêm:   Tải Full Destination B1, B2 và C1+C2 [Vocabulary and Grammar]

2. Số đếm trong tiếng Anh

Số đếm trong tiếng Anh
Số đếm trong tiếng Anh

2.1. Cách dùng số đếm trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, số đếm (cardinal numbers) được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Số đếm trong tiếng Anh được dùng để đếm số lượng

Ví dụ:

There are 7 people in my family. (Gia đình tôi có 7 người)

I have 10 apples. (Tôi có 10 quả táo).

 • Số đếm trong tiếng Anh được dùng cho số điện thoại

Ví dụ:

My phone number is zero-one-six-seven-four-three-five-one-two. (Số điện thoại của tôi là 016.743.512)

Her phone number is zero-one-six-seven-five-two-five-one-one. (Số điện thoại của cô ấy là 016.752.511)

 • Số đếm trong tiếng Anh được dùng để nêu lên độ tuổi
Xem thêm:   Liên từ phụ thuộc (Subordinating conjunction) là gì?

Ví dụ:

I am twenty-two years old. (Tôi 22 tuổi)

My grandpa is eighty-nine years old. (Ông nội của tôi 89 tuổi)

 • Số đếm trong tiếng Anh được dùng để chỉ năm

Ví dụ:

He was born in nineteen ninety-eight. (Anh ấy được sinh vào năm 1998)

She was born in seventeen fifty-seven. (Bà ấy được sinh vào năm 1757)

2.2. Cách đọc số đếm trong tiếng Anh

Cách đọc số đếm trong tiếng Anh cũng giống như cách viết số đếm trong tiếng Anh. Viết như thế nào ta đọc như thế đấy lần lượt vị trí hàng ngàn rồi liên tiếp tới hàng trăm, hàng chục rồi hàng đơn vị.

Xem thêm:   Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh 2021 lưu ý

Ví dụ như số 1 ta đọc là “one”, số “25” ta đọc là “twenty-five”, số 152 ta đọc là “one hundred fifty two”.

Tuy nhiên với số hàng ngàn bốn chữ số ta có hai cách đọc: đọc như bình thường phía trên hoặc ta có thể đọc ghép cặp hai số đầu và hai số sau rồi sau đó đọc như bình thường.

Ví dụ : Số 1955 ta đọc là “one thousand nine hundred fifty five” hoặc có thể đọc là “nineteen fifty-five”.

 • Đối với số thập phân thì như các bạn biết, trong tiếng Anh, nó sẽ được sử dụng dấu “.” để phân chia và ký hiệu dưới dạng xx.yy. Nên lúc đọc ta sẽ đọc dấu thập phân trong tiếng Anh là “point”.
  Ví dụ: 8.35 ta sẽ đọc là “eight point thirty-five”.
 • Đối với phân số thì ta sẽ đọc tử số theo số đếm và đọc mẫu số theo số thứ tự. Có hai cách đọc phân số sau/
  Với phân số có tử số nhỏ hơn 10 và mẫu số bé hơn 100. Ta đọc tử số như số đếm và mẫu số đọc như số thứ tự.
  Ví dụ: 1/2 ta sẽ đọc là “one haft”, 1/3 ta sẽ đọc là”one third” hoặc 4/5 ta sẽ đọc là “four fifths”.
  Với phân số có tử số lớn hơn 10 và mẫu số lớn hơn 100 ta đọc như số đếm va mẫu số phải đọc từng số một và đọc thêm “over” và giữa tử và mẫu số.
  Ví dụ: 57/156 sẽ đọc là “fifty-seven over one five six”.
  Note: Trong một vài trườn hợp thì ta không theo quy tắc trên. Ví dụ: 1/2 đọc là “a/one half”. 1/4 đọc là “one fourth” hoặc là “one/a quarter”.
 • Đối với hỗn số thì đọc như số đếm và kèm thêm chữ “and” giữa phần số nguyên và phân số .
  Ví dụ: 5 7/9 ta đọc là “five and seven ninth”.
 • Đối với phần trăm thì ta đọc như số đếm bình thường và thêm hậu tố “percent” vào cuối.
  Ví dụ: 100% ta đọc là “one/a hundred percent”. 5% đọc là “five percent”.
Xem thêm:   Top 5 phần mềm phát âm tiếng Anh hay nhất miễn phí cho Android và IOS

Xem thêm các bài viết dưới đây:

Cách phát âm Ed, S, Es (cực chuẩn) trong tiếng Anh

Mẹo phân biệt “The other, The others, Another and Others” cực chuẩn cho người học tiếng Anh

3. Số thứ tự trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi viết hoặc đọc thì ta thêm đuôi “th” vào cuối mỗi số để tạo nên số thứ tự (ordinal numbers). Trừ các trường hợp sau:

 • Thứ nhât: first
 • Thứ hai: second
 • Thứ ba: third

3.1. Cách dùng số thứ tự trong tiếng Anh

Số thứ tự trong tiếng Anh
Số thứ tự trong tiếng Anh
 • Ta sử dụng số thứ tự khi nói đến ngày.
  Ví dụ: Yesterday was my 15th birthday. (Hôm qua là sinh nhật lần thứ 15 của tôi.)
  Today is 15th, January. (Hôm nay là ngày 15 tháng 1)
 • Ta sử dụng số thứ tự khi nói về xếp hạng.
  Ví dụ: My team won the first prize in this competition in 2010. (Đôị của tôi thắng hạng nhất trong cuộc thi này vào năm 2010)
 • Ta sử dụng số thứ tự khi nói đến số tầng của một tòa nhà.
  Ví dụ: This apartment is on the second floor of the building. (Căn hộ của tôi nằm ở tầng hai của tòa nhà này)
 • Số thứ tự cũng được sử dụng trong phân số.
  Ví dụ: 1/6: one sixth. 1/5: one fifth
Xem thêm:   Tải Trọn bộ sách Reading Strategies for IELTS Test – PDF miễn phí

3.2. Cách đọc số thứ tự trong tiếng Anh

Cách đọc số thứ tự cũng tương tự như cách đọc của số đếm. Cách phát âm số thứ tự cũng như cách viết nó vậy. Ví dụ như thứ nhất ta đọc là “first” và thứ hai ta đọc là “second”. Ngoài ra, thì số thứ tự cũng được sử dụng trong phân số và hỗn số (Xem lại phần 2.2 để biết rõ cách đọc)

Trên đây là tất tần tật về số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh, hy vọng qua bài viết này của tailieuielts.com các bạn có thể hiểu, biết và nắm vững về hơn vầ cách dùng và cách đọc số đếm trong tiếng Anh cũng như số thứ tự trong tiếng Anh.

Xem thêm:   Hướng dẫn chi tiết cách viết Cause and Effect essay – IELTS Writing Task 2

Viết một bình luận

Call Now Button