Tải Sách Collins cobuild key words for IELTS book 3 Advanced pdf download

Bộ sách từ vựng cho IELTS của Collins, được biên soạn như một cuốn từ điển nhỏ, nhưng kèm rất nhiều ví dụ và giải thích nhằm giúp người học hiểu rõ từng từ cũng như cách dùng trong ngữ cảnh.

CHÚ Ý

Rất ít xảy ra, nhưng nếu link ở cuối bài không thể download, chỉ mất 10 giây, vui lòng để lại tin nhắn ở mục Comment bên dưới, chúng tôi sẽ khắc phục ngay. Cám ơn bạn.

Giới thiệu Collins cobuild key words for IELTS

It rarely happens, but in case the link doesn’t work, it shouldn’t take you more than 10 seconds to leave us a quick comment in the box below. We’ll fix it immediately. Thank you.

Xem thêm:   Download Lessons for IELTS – Listening, Reading, Writing, Speaking full [pdf + Audio]

The Collins COBUILD Key Words for IELTS series is a brand-new range of three graded books which contain the essential vocabulary students need to succeed in the IELTS exam.

These books have been specially created for foreign learners of English who plan to take the IELTS exam to demonstrate that they have the required ability to communicate effectively in English, either at work or at university.

Xem thêm các thể loại sách khác liên quan:

Xem thêm:   Các dạng bài tập danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh

Collins COBUILD Keywords for IELT5 : Book 3 Advanced is the final book in the Keywords for IELTS series. It covers the words and phrases that will help you to raise the level of your English to achieve the high IELTS score required by some universities for more challenging courses and postgraduate study. Mastering the vocabulary in this book will give you the skills you need to confidently use Academic English in an English-medium university context

Mô tả quyển sách bao gồm:

  • Collins Cobuild – Key Words For IELTS (Book 3: Advanced)
  • Collins Cobuild – Key Words For IELTS series is a brand-new range of three graded books which contain the essential vocabulary students need to succeed in the IELTS exam.
  • These books have been specially created for foreign learners of English who plan to take the IELTS exam to demonstrate that they have the required ability to communicate effectively in English, either at work or at university.
  • Collins COBUILD Keywords for IELTS (Book 3 Advanced) is the final book in the Keywords for IELTS series. It covers the words and phrases that will help you to raise the level of your English to achieve the high IELTS score required by some universities for more challenging courses and postgraduate study. Mastering the vocabulary in this book will give you the skills you need to confidently use Academic English in an English-medium university context.
Xem thêm:   Download IELTS for academic purpose fap book miễn phí [PDF]

Download Ebook Collins cobuild key words for IELTS.

Các bạn tải sách Sách Collins cobuild key words for IELTS book 3 tại bên dưới cuối bài viết nhé.

Download tải File miễn phí: Tải Sách Collins cobuild key words for IELTS book 3 Advanced

Chúc bạn học tập tốt và tải sách thành công!

https://www.tuhocielts.vn

Viết một bình luận

Call Now Button