Soạn bài: Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Câu 1 (trang 127 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Bố cục:    – Đoạn 1 (Từ đầu … của thủ đô Hà Nội) : Giới thiệu chung về cầu Long Biên.    – Đoạn 2 (tiếp … vẫn dẻo dai, vững chắc) : Cầu Long Biên – nhân chứng lịch sử.    – Đoạn 3 (còn lại)…

Soạn bài: Câu trần thuật đơn không có từ “là”

Câu 1 (trang 119 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): a. … hai cậu bé con (CN) / tiến lại. (VN) → Câu miêu tả b. … tiến lại (VN) / hai cậu bé con.(CN) → Câu tồn tại Câu 2 (trang 119 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):    Câu (b) thích hợp hơn vì…

Soạn bài: Câu trần thuật đơn có từ “là”

   Các câu có vị ngữ … sự vật, hiện tượng, khái niệm nói ở chủ ngữ : 1. trình bày cách hiểu : (2) 2. tác dụng giới thiệu : (1) 3. miêu tả đặc điểm, trạng thái : (3) 4. thể hiện sự đánh giá : (4), (5) Câu 1 + 2 (trang 115…

Soạn bài: Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Câu 1 (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): a. Rút ra đặc điểm thơ năm chữ : nếu chia khổ thì khổ thơ thường 4 câu, mỗi câu năm chữ, nhịp 3/2 hoặc 2/3. Vần thay đổi (vần cách, liên tiếp, vần ôm). b. Các đoạn thơ năm chữ khác :    – Mọc…

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6: Văn tả người

Đề 1 (trang 94 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Em hãy viết bài văn miêu tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,…) I. Dàn ý Mở bài : Giới thiệu chung về người được tả: em tả ai? quan hệ với em như thế…