Soạn bài Ý nghĩa văn chương ngắn gọn hay nhất lớp 7

Từ khi con người bắt đầu biết nhận thức về thế giới, văn chương đã ra đời và làm phong phú thêm cho tâm hồn người. Nhờ có văn chương, chúng ta được bồi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, đồng cảm hơn với những mảnh đời bất hạnh, biết rung động trước cái đẹp,…