Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính ngắn gọn lớp 7

Trong cuộc sống hàng ngày ta thường xuyên phải sử dụng văn bàn hành chính. Nhưng liệu ta có tự hỏi, văn bản hành chính là gì? Văn bản hành chính khác gì với văn bản nghị luận hay văn bản biểu cảm, tự sự? Văn bản hành chính dùng để làm gì? Những câu…