Soạn bài Quan hệ từ ngắn gọn hay nhất lớp 7

Tiếng Việt của chúng ta quả là ngôn ngữ giàu đẹp, và tinh tế: “Ôi tiếng việt như bùn và như lụa Óng tre ngà và mềm mại như tơ”. Tiếng Việt đẹp, một vẻ đẹp trong sáng, đó là tấm lụa bạch hứng linh hồn của biết bao thế hệ đã qua. Và đó…