giáo án văn 9 Archive

Giáo án bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Những y/t m/t trong bài văn thuyếtt minh – Vai trò của y/t m/t trong bài văn thuyết minh 2. Kĩ năng – Viết đoạn …

Giáo án bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – T/d của y/t m/t trong vb thuyết minh: Làm cho đ/tg thuyết minh hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm nhận hoặc nổi bật gây ấn …

Giáo án bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Cách làm bài văn thuyết minh về 1 thứ đồ dựng (cái quạt, cái bút, cái kéo..). Tác dụng của 1 số biện …

Giáo án bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc: 1. Kiến thức – Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng. – Vai trò của các b/p nt trong vb tm. 2. Kĩ năng …
DMCA.com Protection Status Call Now Button