giáo án ngữ văn 6 học kì 1 Archive

Giáo án bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 1. Kiến thức – Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa. – Hiện tượng chuyển nghĩa của từ. – Biết đặt câu có từ được dùng với nghĩa gốc, từ được dùng với nghĩa chuyển. 2. Kĩ năng – Nhận diện …

Giáo án bài Sọ Dừa

Tải word giáo án: Sọ Dừa 1. Kiến thức – Có hiểu biết bước đầu về thể loại truyện cổ tích. – Hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện “Sọ Dừa” và một số đặc điểm tiêu biểu của nhân vật mang lốt xấu xí. 2. Kĩ năng – Đọc diễn cảm văn bản …
DMCA.com Protection Status Call Now Button