Dàn ý kể về người bạn thân của em chi tiết đầy đủ

“Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba”. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã tìm được một người bạn như thế, người ta gọi đó là bạn thân. Sau đây là dàn ý kể…