Dàn ý bài viết số 4 lớp 7: Chớ nên tự phụ chi tiết đầy đủ

Mỗi người chúng ta, để trở thành một người tốt phải không ngừng rèn luyện bản thân, tự tạo cho mình những thói quen tốt, học tập những đức tính tốt. Từ ngày con bé, chắc hẳn ai cũng đã được dạy dỗ để trở thành một người biết yêu thương, biết tha thứ, biết…