Soạn bài: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Câu 1 (trang 142 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Đơn sau có những lỗi sau:

– Thiếu quốc hiệu

– Thiếu ngày, tháng, năm, nơi viết đơn, họ và tên người viết đơn

– Người, nơi nhận không rõ

– Thiếu chữ kí của người viết đơn.

→ Cách sửa: bổ sung những phần thiếu

Câu 2 (trang 143 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Phát hiện lỗi

– Thừa phần viết nghề nghiệp của bố mẹ.

– Lí do trình bày chưa rõ ràng, xác đáng.

– Thiếu thời gian, nơi viết đơn, lời cam đoan, chữ kí của người viết đơn. →Cách sửa: bổ sung những phần còn thiếu.

Câu 3 (trang 143 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Đơn sau sai chỗ:

– Lí do viết đơn trình bày không xác đáng, bởi sốt cao lì bì không ngồi dậy được mà vẫn có thể viết đơn?

→ Cách sửa: Thay người viết đơn là phụ huynh viết và trình bày lại lí do viết đơn.

Câu 1 (trang 144 Ngữ Văn 6 Tập 2):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN CHO GIA ĐÌNH.

Kính gửi: Ban quản lí điện phường…..

Tên tôi là:……….., …tuổi, trú tại số nhà …, ngõ … Tổ dân phố …., phường …., quận ….,thành phố (tỉnh)……

Tôi viết đơn này kính mong Ban quản lí điện của phường cho tôi đăng kí sử dụng điện để phục vụ cho sinh hoạt.

Tôi xin cam đoan thực hiện tốt mọi quy định của Ban quản lí điện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…tháng… năm…

Kí tên

Câu 2 (trang 144 Ngữ Văn 6 Tập 2):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA TÌNH NGUYỆN

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường……

Tên em là:…………….

Học sinh lớp:……………….

Em được biết Đoàn trường thành lập Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp nên em viết đơn này xin Ban giám hiệu cho em tham gia vào Đội tình nguyện.

Em xin hứa sẽ chấp hành và quyết tâm hoàn thành mọi công việc được phân công.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu.

Kí tên

Các bài soạn văn lớp 6 tập 2 siêu ngắn khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *