Soạn bài: Cụm danh từ

1. Các từ in đậm như “một” và “hai” bổ sung ý nghĩa về mặt số lượng cho danh từ đứng phía sau nó

– Các từ in đậm như “ xưa”, “ông lão đánh cá” “nát trên bờ biển” bổ sung ý nghĩa về tính chất.

2.

– Một túp lều: xác định được đơn vị

– Một túp lều nát: xác định được tính chất, tình trạng của sự vật

– Một túp lều nát trên bờ biển: xác định được tính chất của sự vật

3. Cụm danh từ: Những cánh đồng ấy

Xem thêm:   Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Đặt câu: Những cánh đồng ấy mang về vụ mùa bội thu cho nông dân.

Cụm danh từ có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, hoạt động trong câu giống như một danh từ.

1. Các cụm danh từ:

– Làng ấy

– Ba thúng gạo nếp

– Ba con trâu đực

– Ba con trâu ấy

– Cả làng

2. Các danh từ trung tâm: làng, gạo, trâu

– Các từ phụ trước: ba, cả, thúng, con

– Từ phụ sau: ấy, nếp, đực

Bài 1 (trang 118 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Xem thêm:   Soạn bài: Luyện nói kể chuyện (tiếp theo)

Các cụm danh từ:

– Một người chồng thật xứng đáng

– Một lưỡi búa của cha để lại

– Một con yêu tinh ở trên núi

Bài 2 (trang 118 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Bài 3 (trang 118 sgk ngữ văn 6 tập 1)

     + Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước

     + Thận không ngờ thanh sắt đó lại chui vào lưới của mình.

     + Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.

Viết một bình luận

Call Now Button