Một số Cấu trúc rất thông dụng và dễ nhớ trong tiếng Anh!

Xem ngay:

Tham khảo thêm: Địa chỉ luyện thi IELTS tại TPHCM

Nội dung bài viết

Xem thêm:   Tổng hợp từ vựng tiếng Anh theo chủ đề travel và holiday

Một số cấu trúc rất thông dụng và dễ nhớ trong tiếng Anh!

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)

Ex:

  • This structure is too easy for you to remember.
  • He ran too fast for me to follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)

Ex:

  • This box is so heavy that I cannot take it.
  • He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…)

Ex:

  • It is such a heavy box that I cannot take it.
  • They are such interesting books that I cannot ignore them at all.
Xem thêm:   Cách dùng và ý nghĩa sâu xa của lời chúc Best Wishes For You

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)

Ex:

  • She is old enough to get married.
  • They are intelligent enough for me to teach them English.

5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì?…)

Ex:

  • I had my hair cut yesterday.
  • I’d like to have my shoes repaired.

tuhocielts.vn

Viết một bình luận

Call Now Button