Giáo án bài Kiểm tra phần Tiếng Việt – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Kiểm tra phần Tiếng Việt

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Các phương châm hội thoại

– Xưng hô trong hội thoại

– Lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp

2. Kĩ năng

– Khái quát 1 số kiến thức Tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.

3. Thái độ

– Học sinh biết vận dụng từ ngữ xưng hô phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc tài liệu chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, nghiên cứu, soạn bài.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài: xem lại các khái niệm và làm bài tập.

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

3. Bài mới

– Ở học kì I chúng ta đã tiếp thu kiến thức về phưong châm hội thoại. cách chọn từ ngữ xưng hô trong các tình huống giao tiếp cụ thể, cách dẫn lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp trong cách tạo lập vb. Hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập, củng cố những kiến thức đó.

4. Củng cố – luyện tập

– Hệ thống toàn bài.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Ôn tập kiến thức, làm lại các bài tập.

– Giờ sau kiểm tra viết: thơ truyện hiện đại. (học sinh ôn lại bài thơ, truyện đã học)

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *