Văn mẫu lớp 8 hay nhất Archive

Văn lớp 8: Phân tích hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong Đập đá ở Côn Lôn

Hình ảnh người chiến sĩ, bộ đội được xây dựng ở rất nhiều tác phẩm văn thơ khác nhau. Mỗi tác phẩm có thể có những hình ảnh khác nhau nhưng nó luôn toát lên 1 vẻ đẹp chất phác và ý nghĩa của người lính. Trong bài này wikihoc.com sẽ hướng dẫn phân tích …

Suy nghĩ về câu nói “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống”

Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ chọn sống như thế nào? Có người dành ngày cuối cùng ấy để làm thoả mãn bản thân bằng những thú vui tiêu khiển, có người tìm về với gia đình, bạn bè như chốn nương tựa cuối cùng, có người lại để mặc bản thân …

Bài viết số 6 lớp 8 đề 1: Dựa vào các văn bản “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ”, suy nghĩ về vai trò của người lãnh đạo

Hướng dẫn làm bài: Dựa vào các văn bản “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ”, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước lớp 8 Các bài viết về chủ đề Bài viết …

Bài viết số 6 lớp 8 đề 2: Từ bài “Bàn luận về phép học” của La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, suy nghĩ về mối quan hệ giữa học với hành

Hướng dẫn làm văn: Từ bài “Bàn luận về phép học” của La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, hãy suy nghĩ về mối quan hệ giữa học với hành lớp 8 Các bài viết về chủ đề Bài viết số 6 lớp 8 được quan tâm : Bài viết số 6 lớp 8 đề 3: …

Nghị luận về câu nói: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại thêm hòn núi cao” lớp 8

Kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam rất đa dạng và phong phú với những chủ đề rất khác nhau về thiên nhiên và đời sống con người. Hướng dẫn làm bài văn nghị luận về câu nói: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại thêm hòn núi cao” lớp 8 …
DMCA.com Protection Status Call Now Button