Giáo án bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 2) – Ngữ Văn lớp 9

Tải word giáo án: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Tiết 2)

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Những cơ hội mà cộng đồng quốc tế có thể tận dụng để bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

– Những thể hiện của quan điểm về vđ quyền sống,quyền đc bảo vệ và p/tr của trẻ em ở VN.

2. Kĩ năng

– Nâng cao kỹ năng đọc- hiểu một văn bản nhật dụng.

– Học tập phương pháp tìm hiểu, phân tích trong tạo lập 1 vb nhật dụng.

– Tìm hiểu và biết đc quan điểm của Đg,nhà nước ta về vđ đc nêu trong vb.

3. Thái độ

– Giáo dục lòng yêu trẻ. Có ý thức bảo vệ quyền lợi của bản thân, trách nhiệm với trẻ thơ.

1. Giáo viên: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị bài.

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra

H: Cộng đồng QT nhận thức như thế nào về trẻ em và những quyền trẻ em được hưởng?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Giờ trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu văn bản “Tuyên bố …”, Giờ học này chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp văn bản này để thấy được trước những khó khăn, thách thức với cuộc sống của trẻ em như vậy thì Hội nghị cấp cao thể giới về trẻ em sẽ có những giải pháp nào để đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho trẻ nhỏ.

4. Củng cố – luyện tập

– Khắc sâu nội dung của văn bản(4 phần)

– Bài tập: Phát biểu ý kiến về sự quan tâm,chăm sóc của chính quyền địa phương, của các tổ chức xã hội nơi em ở hiện nay đối với trẻ em.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– HS về nhà học bài, làm bài tập phần luyện tập

– Chuẩn bị bài: Các phương châm hội thoại ( TT)

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *